Strani studenti imaju mogućnost da studiraju u preko 240 visokoobrazovanih ustanova i da stiču obrazovanje u različitim strukama i oblastima. Svake godine na visokoobrazovne ustanove u Ukrajinu dolaze studenti iz 150 zemalja. Ukrajinske visokoobrazovne ustanove organizuju i nude obrazovanje na sva tri nivoa visokog obrazovanja sa sticanjem odre|enih zvanja:
– prvi nivo visokog obrazovanja (osnovne akademske studije)
– drugi nivo obrazovanja (magistar)
– treći nivo visokog obrazovanja (doktor filozofije, doktor nauka)

U ukrajinskim visokoobrazovnim institucijama rade iskusni predavači i profesori koji su veoma profesionalno pripremljeni i koji čine obrazovni proces zanimljivim i primamljivim, stvarajući sve uslove za naučno i stručno usavršavanje studenata. Glavni izvor informacija o visokom obrazovanju u Ukrajini za strance je Ukrajinski državni centar za međunarodno obrazovanje Ministarstva obrazovanja i nauke. Ovaj centar predstavlja jedinu zvaničnu državnu platformu koja se bavi davanjem informacija o mogućnostima obrazovanja. Na zvaničnom sajtu Ukrajinskog državnog centra za međunarodno obrazovanje www.studyinukraine.gov.ua mogu se pronaći sve neophodne informacije o studijskim programima, o upisu i drugi praktični saveti.

Osim toga zainteresovani mogu onlajn da predaju svoje zahteve za upis na bilo koju visokoobrazovnu ustanovu u Ukrajini na sajtu: www.studyinukraine.gov.ua.

U usluge koje pruža Ukrajinski državni centar za međunarodno obrazovanje spadaju proveravanje dokumenata za upis, pomoć u izboru univerziteta i fakulteta, pomoć u podnošenju zahteva za upis, izdavanju pozivnog pisma za studiranje, pomoć u dobijanju vize, organizacija dočeka na aerodromu.

Nije tajna da u Ukrajini i danas studira veliki broj studenata iz raznih država sveta (oko 148). Postoji tendencija da se broj studenata sa svakom narednom godinom povećava. Tako je od 2011. do 2014. taj broj porastao za 20.000 (sa 50.000 na 70.000). U ovom trenutku ova cifra ostaje vrhunac pošto je usled komplikovane situacije u državi broj studenata znatno opao (za skoro 60.000). Interesovanje za studiranje u Ukrajini ne treba da čudi. U našoj zemlji nalaze se najrazličitije visokoobrazovne institucije: univerziteti, akademije, instituti, konzervatorijumi, tehničke stručne škole i sve ove institucije mogu biti državne i privatne.

Za studente iz druge zemlje važe praktično isti uslovi kao i za same Ukrajince. Dakle, za sve studente postoje tri vrste studiranja: vanredno, redovno i studiranje na daljinu. Studenti koji bi želeli da nauče ukrajinski jezik (za studiranje ili za boravak) mogu da ga nauče za oko godinu dana na specijalnim kursevima. Pri samom upisu na visokoobrazovnu ustanovu nivo znanja jezika se obično ne razmatra kao odlučujući faktor, važniju ulogu igra uspeh studenta u prethodnoj obrazovnoj instituciji. Svaka visokoobrazovna ustanova sama postavlja uslove za savladavanje materijala i uspeh stranih studenata.

Kao što je već pomenuto, iz skoro 150 različitih zemalja svake godine dolaze studenti kako bi mogli da steknu obrazovanje u Ukrajini, a najviše ima studenata iz Azerbejdžana (10.000), Turkmenistana (9.000), Indije (6.000), Nigerije (3.000), Maroka (3.000), Gruzije (2.000), Jordana (2.000), Iraka (2.000), Kine (2.000), Uzbekistana (1.000). Treba pomenuti da dolaze studenti i iz Evrope (oko pet odsto). Na pitanje zašto su izabrali baš Ukrajinu studenti odgovaraju kako su hteli da nauče ruski ili ukrajinski jezik, ili kako su bili razočarani u obrazovni sistem svoje domovine, neki su u tome videli bolje mogućnosti za zaposlenje, a nekoga zanimaju one oblasti i profesije koje u njihovoj državi nisu dovoljno razvijene.

Može se zaključiti da mnoge strance obrazovanje u Ukrajini privlači iz više razloga, od jezika i mogućnosti saznanja o domovini svojih predaka do karijere. Takođe, treba napomenuti da je ukrajinsko obrazovanje u mnogo čemu „zlatna sredina“ između cene i kvaliteta. Po veoma povoljnim cenama obrazovanja i života (za razliku od, na primer, Velike Britanije) nudi se veoma visoko obrazovanje u najrazličitijim oblastima (naročito se izdvajaju medicinske i elektrotehničke profesije), sa mogućnošću primene tih znanja.

Dokumenta za upis

Za upis su neophodna sledeća dokumenta:
– obrazac za prijavu; – original i fotokopija dodatka diplomi (dodatak sa ocenama); – fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; – lekarsko uverenje koje overava zvanični zdravstveni organ države i koje je izdato najkasnije dva meseca pre dolaska na studije; – fotokopija pasoša (ili drugog važećeg dokumenta); – važeća polisa zdravstvenog osiguranja (ako vaša država nema sporazum sa Ukrajinom o pružanju besplatne medicinske pomoći); – šest fotografija u boji (60h40mm). Određene obrazovne ustanove mogu zahtevati i dodatna dokumenta, stoga je potrebno proveriti na visokoobrazovnoj ustanovi. Svi dokumenti moraju biti formirani i overeni tako kako se obično radi u vašoj državi i legalizovani od strane diplomatske institucije Ukrajine (ambasada, konzulat). Možete da studirate u Ukrajini i posle četiri godine završite osnovne akademske studije. Nakon diplomiranja dobićete državnu ukrajinsku diplomu o visokom obrazovanju koja se daje stranim studentima. Sa tom diplomom možete da se vratite u svoju državu i da probate da se zaposlite. Najverovatnije ćete morati da nostrifikujete ukrajinsku diplomu u ministarstvu obrazovanja svoje države.