Foto: N1

Usvajanjem zajedničke deklaracije unapredio bi se regionalni ekonomski prostor i omogućilo potpuno i slobodno kretanje ljudi, robe, kapitala i usluga.

Tu deklaraciju su nedavno zajedno objavile Srbija, Severna Makedonija i Albanija, pozivajući ostale zemlje Balkana da im se pridruže.

Cilj „malog Šengena“ je uklanjanje graničnih kontrola i drugih prepreka slobodnom kretanju unutar zone slobodne trgovine – CEFTA za sve zemlje Zapadnog Balkana, najdalje do 2021. godine.

Ta inicijativa predviđa mogućnost prelaska granica s ličnom kartom, priznavanje diploma i jednaku mogućnost rada sa stečenim kvalifikacijama, u svim zemljama regiona.

Predviđen je i nesmetan protok robe, bez zadržavanja na granicama gde, po podacima Svetske banke, kamioni godišnje čekaju ukupno 26 miliona sati.

Šarović smatra da bi Savet ministara BiH trebalo da hitno podrži tu inicijativu i smatra da će njeno sprovođenje snažno podstaći ekonomski rast svih zemalja regiona.

Povezani tekstovi