Foto: EPA-EFE/Nake Batev

RSE, podeća da je Ivanov odbio da potpiše sporazum uz obrazloženje da je u suprotnosti sa Ustavom Makedonije i Rezolucijom UN iz 1993. godine, te da kao takav čini Makedoniju zavisnom od Grčke.

Ukoliko ga parlament usvoji ponovo, Ivanov je obavezan ga potpiše.

Predsednik Sobranja Talat Džaferi najavio je da će, i ukoliko ga Ivanov ne potpiše, sporazum poslati na objavljivanje u „Službenom listu“, čime će dokument postati konačan.

Ministri spoljnih poslova Makedonije Nikola Dimitrov i Grčke Nikos Kodzijas potpisali su 17. juna konačno rešenje spora o imenu, kojim bivša jugoslovenska republika postaje Republika Severna Makedonija.