U EU 132 novoobolelih od virusa Zapadnog Nila 1Foto: Pixabay / Hans

Grčka je prijavila (37), Italija (42), Mađarska (23), Rumunija (21), Hrvatska (8) i Bugarska (1). Susedne zemlje EU prijavile su 34 slučajevai  i svi su u Srbiji.

U četiri područja koja ranije nisu bila zahvaćena ovim virusom prvi put su prijavljeni slučajevi, u Hrvatskoj (2), Bugarskoj (1) i Srbiji (1). Dok su ostali prijavljeni  iz  područja koja su već ranije zahvaćena virusom, navodi se u saopštenju Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti.

Ove nedelje, bilo je devet smrtnih slučajeva koji su prijavili Rumunija (5), Grčka (2), Bugarska (1) i Italija (1). U istoj nedelji, 12 epidemija prijavili su Mađarska (15), Italija (9), Grčka (1) i Nemačka (1). Ovo je prvi put da je infekcija virusa Zapadnog Nila otkrivena među životinjama kopitarima u Nemačkoj.

U 2018. godini, od 27. septembra 2018, države članice EU prijavile su 1.266 slučajeva: Italija (495), Grčka (261), Rumunija (237), Mađarska (190), Hrvatska (44), Francuska (16), Austrija (15), Bugarska (5) i Slovenija (3). Susedne zemlje EU prijavile su 404 slučajeva: Srbija (320), Izrael (81) i Kosovo (3). Do danas je zabeleženo 124 smrtnih slučajeva zbog infekcije zapadnog Nila od strane Italije (36), Rumunije (30), Srbije (29), Grčke (26), Bugarske (1), Mađarske (1) i Kosova * .

Prijavljena je 201 epidemija među kopitarima i to u  Italiji (107), Mađarskoj (78), Grčkoj (10), Francuskoj (2), Rumuniji (2), Austriji (1) i Nemačkoj (1).

U skladu sa Direktivom Evropske komisije 2014/110 / EU, donatori krvi ne mogu da daju krv  28 dana nakon što napuste područje sa dokazima o cirkulaciji virusa Zapadnog Nila među ljudima, osim ako rezultati pojedinačnog testa nukleinske kiseline nisu negativni.