Univerzitet Harvard povećao bogatstvo na 53,2 milijarde dolara 1Foto: Wikipedia/Daderot

Harvardski uvinerzitet, već najbogatiji na svetu, saopštio je kako je u fiskalnoj godini koja je završila juna ostvario dobit od 34 odsto i povećao svoje bogatstvo na 53,2 milijarde dolara.

Univerzitet je povećanje dobiti, koje su njegovi zvaničnici nazvali vanrednim, ostvario ulaganjima u privatni i javni sektor.

Tokom prethodne fiskalne godine, koja je završila juna 2020. i svega nekoliko meseci nakon pandemijske krize, Harvarda je saopštioo da je ostvario dobit od 7,3 odsto.

Glavni menadžer za investicije i izvršni direktor kompanije Harvard Management Company (HMC) N.P.Narvekar rekao je da bi ovogodišnja dobit bila dosta veća da je univerzitet investirao u rizičnije poslove. No, napomenuo je da takav rezultat nije moguće ostvarivati svake godine.

Narvekar je u godišnjem finansijskom izveštaju univerziteta naveo da je Harvard poslednjih godina rizikovao mnogo manje od drugih suniverziteta. Drugim rečima, s obzirom na kretanja na tržištu u prošloj godini, značajno veći nivo rizika dramatično bi povećao zaradu HMC-a, rekao je Narvekar.

Tako je, na primer, MIT (The Massachusetts Institute of Technology) u ovoj fiskalnoj godini ostvario dobit od 56 odsto, povećavši svoje bogatstvo na 27,4 milijarde dolara, a Brown University s 52 odsto dobiti na 6,9 milijardi dolara.