ECR

Za seksualno obrazovanje u školama svi, sem nadležnih (PODKAST) 3

Za seksualno obrazovanje u školama svi, sem nadležnih (PODKAST)

Dok roditelji i stručnjaci razmatraju koji su to najbolji modeli da se sa decom priča o osetljivim temama kao što su reproduktivno zdravlje, seks i seksualno nasilje, da li im treba novi predmet u školi ili novi edukativni materijali i radionice, nadležne prosvetne vlasti ostaju neme na zahteve društva da se pokrenu aktivnosti na ovom planu.

Teret krize na ajncerima ugostitelja - razočarani merama države 6

Teret krize na ajncerima ugostitelja – razočarani merama države

Svim zaposlenima pa i poslodavcima u ugostiteljstvu, kao i onima koji se na njih oslanjaju, najveći zajednički problem je neizvesnost i jednoglasni su u stavu da mere pomoći države nisu bile dovoljne da pomognu onima kojima to najviše treba.