jovica todorovic

Diktatura i advokatura

Ko, makar i sasvim površno, prati rad Narodne skupštine može da vidi da se zakonodavna vlast u Srbiji ne vrši kako je propisano Ustavom.