JUKOM

Pitanje prava i zdravlja 1

Pitanje prava i zdravlja

Pitanje prava i zdravlja: Kroz kratak prikaz određenih krivičnih dela upoznaćemo se sa tačkama dodira medicinskog i krivičnog prava, postojanjem situacija u kojima ima posla za lekare i pravnike.

Zaštita životne sredine u građanskom pravu 2

Zaštita životne sredine u građanskom pravu

Poslednjih par godina, zagađenje vazduha u gradovima Srbije postaje tako veliko, da smo često u samom vrhu najzagađenijih društava u svetu.

Sklanjanje Lečića iz predstave pravno čisto 4

Sklanjanje Lečića iz predstave pravno čisto

Pokušaj industrije zabave da se „pročisti“ od pojedinaca koji su optuženi za seksualne prestupe, fenomen poznat pod imenom „kultura ukidanja“, došao je i do Srbije. Nakon optužbi za silovanje glumice Danijele Štajnfeld, Beogradsko dramsko pozorište odlučilo je da ukloni glumca Branislava Lečića iz predstave „Kad su cvetale tikve“.

Parnični postupak i stranka 5

Parnični postupak i stranka

Nerazrešeni spor i učešće u sudskom postupku gotovo uvek izaziva nelagodu i strepnju, pa i strah, čak i kada smo uvereni da smo u pravu.

Kako saslušati veštaka u privrednim sporovima 6

Kako saslušati veštaka u privrednim sporovima

Pred privrednim sudovima u privrednim sporovima veštačenje kao dokazno sredstvo je zastupljeno u velikom broju predmeta. Radi se o veštačenjima u oblastima u kojima sud ne raspolaže stručnim znanjem, najčešće: finansijama, mašinstvu, građevinarstvu, zanatstvu, poljoprivredi, saobraćaju i drugo.

Lišenje roditeljskog prava 7

Lišenje roditeljskog prava

Sadržinu roditeljskog prava čini korpus prava i dužnosti koje roditelji imaju prema svojoj deci.

O troškovima prekršajnog postupka 8

O troškovima prekršajnog postupka

Troškovi prekršajnog postupka su predmet ozbiljnih rasprava u stručnoj javnosti, mada opšti je utisak da zakonodavac ovoj temi nije pristupio temeljno.

Sudije i tužioci prestaju da budu javni funkcioneri? 9

Sudije i tužioci prestaju da budu javni funkcioneri?

Srbija je počela da uređuje pitanje sukoba interesa javnih funkcionera i uvela obavezu da oni podnose izveštaje o imovini i prihodima za sebe i članove porodice, prijavljuju primljene poklone i drugo od 2004. godine.

Zaštitnik građana da radi adekvatno, a ne formalno 11

Zaštitnik građana da radi adekvatno, a ne formalno

Redovni mehanizam procene rada Zaštitnika građana je bitan, jer je lišen bilo kakvih političkih elemenata, a od ove institucije se očekuje da njen rad bude adekvatan, ističu za Danas Katarina Golubović, predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM i Goran Miletić, direktor Civil rights defendersa za Evropu.

Pravni mehanizmi i problemi u suzbijanju nasilja u porodici 12

Pravni mehanizmi i problemi u suzbijanju nasilja u porodici

„Nasilje u porodici predstavlja primenu fizičke i psihičke sile prema članovima porodice uz ugrožavanje i povređivanje domena sigurnosti i odnosa poverenja i ispoljavanje kontrole i moći nad članovima porodice, bez obzira da li je u domaćem zakonodavstvu predviđeno kao krivično delo i da li je izvršilac nasilja prijavljen organima gonjenja ili ne.“

Veštačenje u prekršajnom postupku 15

Veštačenje u prekršajnom postupku

Slobodno se može reći da i danas u javnosti, uključujući i pravničku, postoji podeljeno mišljenje o značaju načela materijalne i formalne istine u sudskom postupku, kao i kojem načelu dati prednost.

PrvaPoslednja