Linglong kompanija

Građanski preokret: Zaustaviti subvencije stranim kompanijama 1

Građanski preokret: Zaustaviti subvencije stranim kompanijama

Udruženje Građanski preokret iz Zrenjanina pozvalo je Narodnu skupštinu da Zakonom o budžetu za 2021. godinu prekine sadistički odnos prema Zrenjaninu i njegovim stanovnicima i da sredstva koja su predlogom Vlade Srbije planirana za podsticaj privatnih kompanija Linglong i Eseks preusmeri u finansiranje infrastrukturnih radova.

Prigovor povereniku za informacije od javnog značaja zbog fabrike Linglong u Zrenjaninu 7

Prigovor povereniku za informacije od javnog značaja zbog fabrike Linglong u Zrenjaninu

Građanski preokret saopštio je danas da je podneo prigovor povereniku za informacije od javnog značaja jer Gradska uprava Zrenjanina nije u zakonskom roku odgovorila na pitanje u vezi broja dostavljenih mišljenja o potrebi da kompanija Linglong izradi Studiju o proceni uticaja projekta izgradnje fabrike auto guma na životnu sredinu.

Građanski preokret: Strategija Linglonga je izbegavanje odgovornosti 8

Građanski preokret: Strategija Linglonga je izbegavanje odgovornosti

Time što je Linglong prvo tražio građevinsku dozvolu samo za ogradu, pa samo za parking, trafo stanice i upravni zgradu, a na kraju će verovatno posebno za svaku keramičku pločicu glavnog pogona, primenio je strategiju izbegavanja pune informacije i odgovornosti za uticaj na životnu sredinu buduće fabrike guma u Zrenjaninu saopštio je Građanski preokret.