lokacija

Porez po vrednosti objekta, a ne po lokaciji

Iako u skupštinsku proceduru nije ušao predlog izmena Zakona o porezu na imovinu koji je do poslednjeg trenutka bio u opticaju, i u sadašnjoj verziji će nova regulativa ublažiti nelogičnosti koje su opterećivale obveznike.

Vaš telefon zna gde ste bili

Korisnici Android i iPhone smartfonova znaju da njihovi telefoni poseduju opciju GPS- Globalnog pozicioniranja.