ocenjivanje

Onlajn ocenjivanje od ponedeljka 1

Onlajn ocenjivanje od ponedeljka

Učenici koji od ponedeljka prelaze na onlajn rad biće ocenjivani „na daljinu“. Dolazak u školu biće omogućen samo đacima koji ne budu zadovoljni predlogom zaključne ocene, navodi se u uputstvima Ministarstva koje su danas dobile osnovne i srednje škole u koje je Danas imao uvid.

Manje ocena samo u izuzetnim slučajevima 2

Manje ocena samo u izuzetnim slučajevima

Član pravilnika o ocenjivanju, koji predviđa da se učeniku može izvesti zaključna ocena ako ima manje od četiri ocene u polugodištu, odnosno dve (za predmete čiji je nedeljnim fond jedan čas), i dalje je na snazi, potvrđeno je Danasu u Ministarstvu prosvete.

Promenjeni pravilnici o ocenjivanju 3

Promenjeni pravilnici o ocenjivanju

Nastavnici neće biti obavezni da u toku ovog polugodišta učenike ocene najmanje četiri puta, odnosno da im daju bar dve ocene iz predmeta koji su u nedeljnom rasporedu zastupljeni sa po jednim časom.

Preporuke Ministarstva prosvete: Nastavnici prvo da dele petice 4

Preporuke Ministarstva prosvete: Nastavnici prvo da dele petice

Ministarstvo prosvete je uputilo osnovnim i srednjim školama dopis u kome ukazuje da su se stekli uslovi za davanje prvih brojčanih ocena, jer se nastava na daljinu izvodi u kontinuitetu već mesec dana i u tom periodu su zaokružene odgovarajuće programske celine.

Lako do petica u osmom razredu 6

Lako do petica u osmom razredu

Poklanjanje ocena, neujednačeni kriterijumi ocenjivanja, nerealno veliki broj vukovaca na kraju osnovne škole – sve to potvrđuje da je ocenjivanje jedna od najslabijih karika domaćeg obrazovnog sistema.

Brojčana ocena iz drugog stranog jezika 7

Brojčana ocena iz drugog stranog jezika

Ocena iz drugog stranog jezika biće brojčana i ulaziće u prosek, predviđeno je u Nacrtu izmena Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.