slobodan divjak

Kalkulantska logika antibojkotaša 1

Kalkulantska logika antibojkotaša

Što se više približava dan održavanja narednih izbora, to više navodno opozicione stranke ulažu napore da ubede građane da, sa demokratskog stanovišta posmatrano, učešću na izborima nema razumne alternative.

Apel 88 i velikocrnogorski nacionalizam 2

Apel 88 i velikocrnogorski nacionalizam

Pošto mi kolega Radoje Stefanović pripisuje „paternalistički“ odnos prema Crnoj Gori, jer je ona nezavisna zemlja, prinuđen sam da, kao prvo, konstatujem da je bezrezervna podrška Apela 88 Zakonu o slobodi veroispovest u Crnoj Gori u istoj meri „paternalistička“ kao i kritika ovoga zakona, pošto se u toj zemlji vode već godinama žestoke polemike o njemu, koje su se preobratile u masovne proteste vernika posle njegovog donošenja.

Zašto Apel 88 brani jednog autokratu? 3

Zašto Apel 88 brani jednog autokratu?

Tvrdnja naših samozvanih liberala da se glavni uzrok sadašnjih verničkih protesta u Crnoj Gori nalazi u Srbiji jeste na „rubu pameti“, bar za ljude koji imaju iole zdravog razuma.

Srbija i "bauk fašizma" 7

Srbija i „bauk fašizma“

Spoljašnji posmatrač mogao bi, na osnovu široko orkestrirane medijske halabuke čiji se glavni dirigenti nalaze na samom vrhu sadašnje srpske vlasti, steći utisak da Srbijom kruži bauk fašizma kojem po svaku cenu treba stati na put.

Tamo gde prestaje pravo - počinje tiranija 8

Tamo gde prestaje pravo – počinje tiranija

Uz svo dužno poštovanje koje imam prema svom prijatelju Silvanu Bolčiću kao teoretičaru od formata, moram da istaknem da su naši pogledi na ulogu prava u demokratski uređenoj državi bitno različiti.

Babo i stričevi u SANU 9

Babo i stričevi u SANU

U ovom tekstu komentarisaću samo način izbora kandidata za SANU u Odeljenju društvenih nauka, pošto mi stanje stvari u tom pogledu u ostalim odeljenjima nije poznato.