slobodan divjak

Srbija i "bauk fašizma" 4

Srbija i „bauk fašizma“

Spoljašnji posmatrač mogao bi, na osnovu široko orkestrirane medijske halabuke čiji se glavni dirigenti nalaze na samom vrhu sadašnje srpske vlasti, steći utisak da Srbijom kruži bauk fašizma kojem po svaku cenu treba stati na put.

Tamo gde prestaje pravo - počinje tiranija 5

Tamo gde prestaje pravo – počinje tiranija

Uz svo dužno poštovanje koje imam prema svom prijatelju Silvanu Bolčiću kao teoretičaru od formata, moram da istaknem da su naši pogledi na ulogu prava u demokratski uređenoj državi bitno različiti.

Babo i stričevi u SANU 6

Babo i stričevi u SANU

U ovom tekstu komentarisaću samo način izbora kandidata za SANU u Odeljenju društvenih nauka, pošto mi stanje stvari u tom pogledu u ostalim odeljenjima nije poznato.