zoran r tomic

Ako Srbija čuva leđa Evropi…

– Ako je tzv. Kosovo priznata država od najmoćnijih zemalja, zašto da ne formira svoju vojsku?

Pravnički avanturizam

„Stara krilatica, objavi ili se odjavi, nije nikakva šala: to je životna činjenica u akademskim krugovima“ (O sebi, priča terapeuta, Irvin D. Jalom, Novi Sad, 2017).