Nikodijević: Završena akcija prikupljanja reciklažnog otpada nakon Bir festa 1Foto: Beoinfo

Predsednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević obišao je danas radove na prikupljanju i primarnoj selekciji reciklažnog otpada koji gradaska komunlana preduzeća organizovano sakupljaju nakon završenog „Bir festa” na beogradskom ušću.

On je istakao da je ove godine sakupljano tri puta više otpada nego tokom proteklog „Bir festa”. Zahvalio je, takođe, organizatorima „Bir festa”, gradskom Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, JKP „Gradska ćistoća” i drugim društveno odgovornim kompanijama, kao i samim građanima na uspešnoj akciji.

– U ovom trenutku imamo oko 216.000 limenki koje su građani odložili, više od 14.500 plastičnih flaša, kao i više stotina kilograma druge vrste otpada. Ova aktivnost je samo ogledni primer kako u budućnosti treba da izgleda primarna selekcija i prerada otpada, a u skladu sa strategijom koju je izradio gradski Sekretarijat za zaštitu životne sredine, istakao je Nikodijević.

Ideja je, kako je dodao, da se u svim stambenim naseljima i privrednim zonama postavi dovoljan broj kontejnera za primarnu selekciju otpada, a koji bi potom bio recikliran u „reciklažnim dvorištima”.

Danas, prema njegovim rečima, ima tri takva dvorišta u užem jezgru grada, dok je primarni cilj da ih ima svaka beogradska opština.

– Svest građana o odlaganju reciklažnog otpada postaje sve veća, kao i činjenica da na dva miliona ljudi predstavlja ozbiljan prihod u budžetu grada Beograda, a ta sredstva bi se dalje ulagala u unapređenje sistema zaštite životne sredine, zaključio je Nikodijević.

Događaju je prisustvovala Ivana Vilotijević, vršilac dužnosti sekretara za zaštitu životne sredine Grada Beograda.