Apelacioni sud osporava navode Kasacionog suda u slučaju Šarić 1Foto: EPA/ ANDREJ CUKIĆ

Apelacioni sud u Beogradu smatra da nije postojala zakonska obaveza da se sudije Milimir Lukić i BOjana Paunovii izuzmu iz veća koje je odlučicalo o Darku Šaroću, te da u odluci koju je ono donelo nema nezakonitosti, javlja portal Nova S.

Vrhovni kasacioni sud ukinuo je juče pravosnažnu presudu Darku Šariću i ostalim osuđenima za šverc kokaina i vratio predmet Apelacionom sudu na ponovno odlučivanje, a portal Nova.rs pokušao je da sazna čija je krivica to što je o žalbama na presudu odlučivalo i dvoje sudija, koje su prethodno odlučivale o produženju pritvora narko-bosu.

„Imajući u vidu da, saglasno Zakoniku o krivičnom postupku, nije postojala obaveza imenovanih sudija da se izuzmu od daljeg postupanja u navedenom predmetu jer se u konkretnom slučaju ne radi o razlozima za obavezno izuzeće prema članu 37, stav 1. ZKP – a, te da je to bila njihova diskreciona ocena koja je suprotna stanovištu koju je u svojoj presudi zauzeo Vrhovni kasacioni sud, to ne znači da postoji odgovornost imenovanih sudija za rad u ovom predmetu”, navodi Niva S stav Apelacionog suda.

Saglasno Zakonu o sudijama, sudije su slobodne u zastupanju svog shvatanja i nisu dužne da ikome objašnjavaju svoja pravna shvatanja i utvrđeno činjenično stanje, te okolnost da su sudije višeg suda zauzele drugačije stanovište u odnosu na stanovište imenovanih sudija ne znači da su isti odgovorni za takav propust, dodaje se.

Shodno navodima Apelacionog suda, u postupanju sudija nije bilo nikakvih nezakonitosti, te je očigledno reč o drugačijem tumačenju zakona, što dodatno stvara utisak da je Šarić pod određenom vrste zaštite, navodi Nova S.

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio na 15 godina zatvora Darka Šarića kao organizatora grupe koja se tereti za krijumčarenje ukupno 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu tokom 2008. i 2009. godine.

Vrhovni kasacioni sud ukinuo je juče pravosnažnu presudu Darku Šariću i ostalim osuđenima za šverc kokaina i vratio predmet Apelacionog sudu na ponovno odlučivanje.

Šarić se u pritvoru nalazi od 2014. godine, kada se predao srpskim vlastima koje su za njim raspisale poternicu zbog šverca narkotika.