Da li osiguranje preko škole pokriva povrede učenika i nastavnika u slučaju nasilja u obrazovnim ustanovama? 1Foto: Nenad Kovačević

Učenici i nastavnici koji plaćaju osiguranje preko škole mogu da dobiju novčano obeštećenje u slučaju da kao žrtve nasilja zadobiju povrede koje pokriva polisa osiguranja. Kolika se odšteta može naplatiti u slučaju nezgode zavisi od visine premije osiguranja koja se uplatili prilikom kupovine ove usluge.

Slučaj koji se nedavno dogodio u subotičkog OŠ „Sonja Marinković“, gde je u vršnjačkom nasilju jedan učenik povređen nakon čega je operisan i odstranjena mu je slezina, otvorio je pitanje imaju li roditelji pravo na naknadu štete i ko treba da je plati.

– Ukoliko povreda učenika ili nastavnika kao žrtve nasilja u školi, ima za posledicu ostvarenje nekog od osiguranih rizika, oni stiču pravo na naknadu iz osiguranja – kaže za Danas Darko Lazarević, direktor sektora za razvoj, tehniku i obradu osiguranja u Milenijum osiguranju.

On pojašnjava da polisom osiguranja koju učenici plaćaju preko škole, mogu biti ugovoreni sledeći osigurani rizici: trajni gubitak opšte sposobnosti, odnosno invaliditet (naknada se isplaćuje u odnosu na utvrđeni procenat invaliditeta od ugovorene osigurane sume), naknada troškova lečenja koji su po oceni lekara neophodni, a ne padaju na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, zatim bolnički dan (naknada za svaki dan proveden na lečenju u ustanovama stacionarnog tipa), te prelom kosti (naknada se isplaćuje jednokratno bez obzira na vrstu preloma i da li je prelom kao posledicu imao trajni invaliditet ili ne).

U slučaju hirurške intervencije isplaćuje se naknada nastala zbog povrede usled nesrećnog slučaja, koja je iziskivala neophodnu hiruršku intervenciju ambulantnog ili stacionarnog tipa.

Dnevna naknada se isplaćuje po završenom lečenju, i to za svaki dan nesposobnosti za pohađanje nastave, a u skladu sa ugovorenom sumom osiguranja.

Ukoliko je nastupila smrti usled nesrećnog slučaja, naknada se isplaćuje zakonskim naslednicima za troškove sahrane do ugovorene sume osiguranja.

Naš sagovornik kaže da su učenici polisom osigurani 24 sata svuda i na svakom mestu, dakle i u slučaju vršnjačkog nasilja van obrazovne ustanove, pod uslovom da je ono uzorkovalo neku od pomenutih situacija na koje se osiguranje odnosi.

Osiguranje preko škole ugovara se na početku svake školske godine, a odluku o osiguravajućoj kući i iznosu koji učenici plaćaju donosi savet roditelja škole.

Roditelji najčešće ne gledaju uslove navedene u polisama, a često im nisu ni predočeni, već samo preko razrednog starešine dobiju obaveštenje koliko novca treba da uplate za ovu namenu.

– Ponude za osiguranje učenika dostavlja osiguravajuća kuća na osnovu zahteva škole sa defisanim rizicima ili sumama osiguranja, a kada škola ne dostavi konkretan zahtev, osiguravajuća kuća može predložiti više varijanti osiguranih suma i rizika u ponudi – navodi Lazarević.

Đaci osiguranje u proseku plaćaju od 500 do 600 dinara, a iskustva iz škola pokazuju da se roditelji mahom odlučuju za jeftinije polise, pa su u tom slučaju i iznosi obeštećenja niži.

Ako učenik, recimo, plati osigranje 500 dinara za školsku godinu, u slučaju smrti usled nesrećnog slučaja isplaćuje se 700.000 dinara, za invaliditet 1.150.000 dinara, za naknadu troškova lečenja 275.000, a za prelom kosti 12.000 dinara.

Ukoliko je urađena hirurška intervencija, osiguraniku se isplaćuje 20.000 dinara.

Bolnički dan košta 1.100 dinara, dnevna naknada 400 dinara, a i jedno i drugo se isplaćuje za najviše 30 dana, navodi sagovornik Danasa.

On napominje da i nastavnici mogu biti osigurani posebnom polisom osiguranja, od istih rizika koji su navedeni i za učenike, prema tarifi i posebnim uslovima za kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja, 24 sata svuda i na svakom mestu.

– Naknada iz osiguranja se može isplatiti nastavnicima samo ukoliko je usled fizičkog nasilja ostvaren neki od rizika ugovorenih u polisi – objašnjava Lazarević.

Iskustvo koje imaju u Milenijum osigiranju pokazuje da se u školama uglavnom osiguravaju i profesori i tu premiju plaćaju škole kao ugovarači osiguranja .

Odšteta

Na pitanje da li roditelji imaju mogućnost da traže odštetu mimo onoga što predviđa osiguranje učenika preko škole, Lazarević odgovara da osiguravač može isplatiti naknadu samo za ugovorene rizike navedene u polisi osiguranja. Odšteta u smislu naknade štete po osnovu građansko pravne odgovornosti škole nije predmet osiguranja učenika od posledica nesrećnog slučaja koju su pomenuti.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.