Europa Nostra Prištini: Nominacija i odluka o Velikim Dečanima u skladu sa standardima 1Visoki Dečani Foto: EPA/VALDRIN XHEMAJ

Organizacije Europa Nostra i Budućnost za religiozno kulturno nasledje, uputile su danas svoj odgovor prištinskim zvaničnicima na pisma kojima su izrazili nezadovoljstvo zbog toga što su se Visoki Dečani našli na listi sedam najugroženijih lokaliteta, prenosi Kossev.

Prištinski zvaničnici tvrde u pismima koja su slali već tri puta da manastir nije ugrožen, da uživa visok nivo bezbednosti, te da se radi o kosovskom kulturnom nasleđu.

Poslednje od njih pre dva dana poslao je kosovski ministar kulture, omladine i sporta, Hajrula Čeku.

On je, izmedju ostalog, pitao predstavnike ove organizacije da li su tokom odlučivanja o nominaciji posetili manastir kako bi uvideli „stvarno stanje“.

„Da li imate dovoljno informacija o trenutnom stanju, stanju bezbednosti, ustavnoj, pravnoj i institucionalnoj zaštiti manastira Dečani“, pitao ih je Čeku.

Predsednici organizacija Europa Nostra i Budućnost za religiozno kulturno nasledje odgovorili su danas na pismo Čekua, ali i na ono prethodno koje je zajedno sa Donikom Gervalom uputio Europi Nostri.

„Uz napomenu da postoji različito gledište, želimo da vas uverimo da je dosije za nominaciju koji je podnela Budućnost za religiozno kulturno nasledje pažljivo pripremljen u skladu sa najvišim profesionalnim standardima koji su neophodni za nominaciju u okviru ovog programa“, poručili su oni u pismu.

Ove organiyacije tvrde da su ispoštovani standardi i u procesu donošenja odluke o uvrštavanju manastira Visoki Dečani na listi sedam ugroženih.

U svom odgovoru kosovskom ministru priložili su dodatnu izjavu koju je usvojio Odbor Europe Nostre na sastanku održanom 1. juna.

Tvrde da odluka o Visokim Dečanima ne predstavlja kraj procesa, već, naprotiv, početak konsultacija sa svim zainteresovanim stranama.

„Priprema se sveobuhvatan izveštaj o stanju stvari, sa preporukama za adekvatno delovanje koje bi na kraju trebalo da dovede do uklanjanja opoasnosti sa kojima se suočava dato mesto kulturnog nasleđa i posledično – do uklanjanja lokaliteta sa liste sedam najugroženijih“, poručili su.

Kažu da se ovakav metod primenjuje za svaki objekat koji se stavi na listi ugroženih, navodi portal Kossev.