Jungov seminar o snovima 1

Knjiga Analiza snova: Beleške sa seminara K. G. Junga održanog 1928 – 1930, koju je priredio Vilijam Makgvajer, sačinjena je od stenografskih beležaka sa Jungovih predavanja, zatim, podrobnog „Uvoda“ priređivača o Jungovim seminarima, kao i od njegovih komentara.

Srpski prevod u izdanju „Fedona“ objavljen 2017. u dva toma (867 stranica), koji sadrži i neophodne stručne komentare redaktora prevoda i urednika srpskog prevoda Mirjane Sovrović, zatim predgovor i indeks autora, predstavlja uzorno izdanje i izdavački podvig.

U Jungovoj analitičkoj psihologiji učenje o snovima ima privilegovano mesto, tu se sustiču svi bitni tokovi njegove misli: učenje o nesvesnom, o kompleksima i arhetipovima, slikama i simbolima, neurozi i psihozi, individuaciji i psihoterapiji. U snovima se simboličkim jezikom spontano samoprikazuje aktuelno stanje u nesvesnom snevača. San je „najkraći i najbolji put za upoznavanje nesvesnih zbivanja“ (Jung).

Na osnovu svoje teorije snova Jung je razvio osoben, veoma kompleksan metod tumačenja snova, različit od Frojdovog. Po Jungu, san nije fasada, on ništa ne skriva, već naprotiv otvoreno prikazuje i upozorava, a pošto je njegov sadržaj spontani izraz ličnosti, treba mu prići na individualan način, tragajući za smislom sna. Kako kaže Jung, „naši snovi nas obaveštavaju o svemu onome što ne valja u našoj psihologiji, u našem subjektivnom svetu – o stvarima koje bi trebalo da znamo o sebi samima“ (Analiza snova). Snovi upravo zbog svoje uloge u osvešćivanju imaju i terapeutsku funkciju, pomažu proces ozdravljenja.

„Dame i gospodo, analiza snova je ključni problem analitičke terapije, budući da predstavlja najvažnije tehničko sredstvo koje nam otvara put ka nesvesnom“, a „osnovni cilj ove terapije jeste pronicanje u poruku nesvesnog“, tako započinje Jung svoje prvo predavanje na seminaru održano 7. novembra 1928. Posebna pažnja u terapiji se obraća na inicijalne snove, koji otkrivaju osnovne psihičke probleme, kao i stavove pacijenta prema analitičaru i terapiji.

Tumačenje snova je dragoceni instrument u podsticanju i regulisanju procesa individuacije. Jung poseban značaj pridaje analizi serije snova, koja ima niz prednosti. Tumačenje samo jednog sna je nepouzdano, podložno proizvoljnim interpretacijama. Tek naredni snovi mogu potvrditi ili opovrći hipotetičko tumačenje analitičara. „Relativnu sigurnost postiže tumačenje samo u seriji snova, pri čemu sledeći snovi ispravljaju zablude u tumačenju prethodnih“ (Jung, Duh i život). Kada se neki simbol javlja u većem broju snova, može se mnogo objektivnije tumačiti nego u samo jednom. Serija snova u psihoterapiji pokazuje kako napreduje proces izlečenja.

Analiza serije snova jednog snevača, odlično je didaktično sredstvo za upućivanje u postupak tumačenja snova. Seminar o snovima upravo je sačinjen od podrobne analize trideset snova jednog Jungovog slučaja, a to je uspešni poslovni čovek, 47 godina, inteligentan, trezven, obrazovan, oženjen. On nastoji da uvek i u svemu bude ispravan, savršeno moralan. Nije neurotičan. NJegov glavni problem je što je isuviše prilagođen, razuman i pristojan, a nezadovoljan je sobom, sit života. Konformista je, izgubio je individualnost, a imaginacija mu je zakržljala. Iza fasade besprekorne racionalnosti, skriva se poremećaj seksualnosti i osećanja.

Analiza sadržaja, tema, motiva i simbola u nizu snova pokazuje kuda ide duševni razvoj ovog snevača. Tek od sredine ove serije snova primećuje se da njegovi uvidi postaju jasniji, da izrasta nova, duhovna ličnost. Snovi pružaju jedinstvenu mogućnost da pratimo proces individuacije, mukotrpni samorazvoj nesvesnog. Oni su veoma pouzdan indikator napretka, valjana mera dostignutog stepena duhovnog razvoja i zrelosti. U snovima Jung je podrobno i lucidno analizirao pojave arhetipskih predstava Persone, Senke, Anime, Puer Aeternusa, Velike Majke i Sopstva, koje imaju važnu ulogu u samospoznaji.

Jung na svojim predavanjima upoznaje svoje odabrane slušaoce (saradnike, terapeute) temeljno i detaljno sa metodom i tehnikom tumačenja snova. NJegov metod edukacije je nestandardan, nekonvencionalan. On predaje na jedan nedogmatski, spontan i šarmantan način, začinjen anegdotama, ličnim ispovestima, o odnosu sa majkom itd. Jung govori veoma spontano, iskreno i sa strašću istraživača. NJegov jezik je poetski, sočan, metaforičan, nalik jeziku literature. Jungova živa i provokativna predavanja podstiču nas na razmišljanje i dijalog.

Jung se dugo premišljao da li da dozvoli da se njegovi čuveni seminari o Ničeovom Zaratustri, kundalini jogi i analizi snova (sva tri je objavio „Fedon“) uključe u Sabrana dela, pošto ih on nikada nije autorizovao. Ipak, na sreću stručnjaka, kao i šire čitalačke publike, on je mudro postupio kada je dozvolio objavljivanje ovih obimnih, nesavršenih beležaka, koje upravo zato prenose autentičnu atmosferu predavanja, misao, živu reč i dočaravaju raskošnu ličnost Karla Gustava Junga.

Čitalac Analize snova ima utisak da sluša Junga koji ga postupno, korak po korak, vodi kroz zamršeni lavirint slika i simbola sna do izlaza, do nesvesnog značenja. Iz ove uzbudljive avanture, čitalac izlazi impresioniran njegovom ogromnom erudicijom, snažnom imaginacijom, kao i smelim, lucidnim tumačenjima arhetipskih figura, tema i simbola u snovima. Osim toga, izlazi obogaćen novostećenim saznanjem o nesagledivim dubinama ljudskog uma i očaran slutnjama o skrivenom blagu na dnu mračnog nesvesnog, čija su čudesna tvorevina snovi.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.