Kako funkcionišu prekvalifikacije za medicinske sestre u praksi? 1Foto: EPA-EFE/Marko Đoković

Značajan broj medicinskih sestara i tehničara zaposlio se u državnim ustanovama širom Srbije nakon programa prekvalifikacija, čiji je kvalitet upitan. Na ovaj problem upozoravaju strukovna udruženja, o čemu je Danas pisao juče.

Na koji način funkcionišu programi prekvalifikacija, koliko koštaju, i kakve su mogućnosti inspekcije Ministarstva prosvete, neka su od pitanja na koja smo tražili odgovore.

Ubrzani kursevi?

U Ministarstvu prosvete objašnjavaju da svaka škola koja u ponudi ima, na primer, obrazovni profil medicinska sestra-tehničar ima prava da vrši prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i specijalizaciju.

Prema njihovim podacima, dokvalifikaciju, prekvalifikaciju i specijalizaciju u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita, za obrazovni profil medicinska sestra-tehničar u Srbiji u školskoj 2021/22. sprovodilo je 28 javnih srednjih škola u 25 lokalnih samouprava širom Srbije.

– Za prekvalifikaciju za ovaj obrazovni profil upisalo se 477 kandidata, a za dokvalifikaciju 105 kandidata. Tačni podaci o broju privatnih škola koje upisuju lica radi dokvalifikacije, prekvalifikacije i/ili specijalizacije u ovom području biće dostupni nakon unošenja podataka u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP) – kažu za Danas u Ministarstvu prosvete.

U tom ministarstvu ističu da je trenutno akreditovano 17 privatnih škola koje školuju buduće medicinske sestre-tehničare i sve one, pored redovnog obrazovanja, imaju pravo i da rade prekvalifikacije.

Na većini sajtova privatnih škola u ponudi je i prekvalifikacija, a prema našim saznanjima, upravo je zanimanje medicinska sestra-tehničar najtraženije.

Redovna je praksa da privatne škole nisu usko profilisane za određeno područje rada već nude obrazovne profile za koje i inače postoji najveće interesovanje đaka. Tako ima primera da obrazovna ustanova školuje kuvare, ekonomske tehničare, medicinske sestre i gimnazijalce.

U jednoj od državnih medicinskih škola za Danas kažu da je poslednjih godina opalo interesovanje kandidata za prekvalifikacije jer kada čuju da je za dobijanje diplome potrebno najmanje dve i po godine, okreću se privatnim školama gde sve ide mnogo brže.

– Što se tiče samog školovanja, kandidati polažu razliku ispita koje nisu imali u prethodno završenoj srednjoj školi, a obavezne su i vežbe. U prve dve godine praktična nastava se izvodi u školi, a u trećoj i četvrtoj u zdravstvenoj ustanovi. Imamo kandidate koji su stali na drugoj godini jer nisu položili patologiju i oni ne mogu bez toga da nastave školovanje. Broj časova vežbi je isti kao i za učenike koji se redovno školuju, dok je fond časova teoretskih predmeta redukovan za 30 odsto – kaže naš sagovornik, napominjući da je broj ispita koji se mora položiti između 25 i 30, zbog čega je nemoguće da se do diplome dođe brzo.

Neke državne škole na svojim sajtovima su objavile i cenovnike prema kojima godišnja školarina košta 3.300 dinara, ispit iz teorije je 650 dinara, iz vežbi 1.000, dok jedan čas vežbi staje 120 dinara. Pomnoženo sa brojem časova kandidat samo za vežbe u drugoj godini treba da izdvoji 12.600 dinara, u trećoj 28.800, a u četvrtoj 36.000 dinara.

U nekim državnim školama cena časa vežbi se određuje u zavisnosti od broja učenika, a smanjuje se povećanjem broja đaka. Na isti način se određuje i koliko iznosi naknada za jedan čas konsultacija.

Za razliku od državnih škola, privatne obrazovne ustanove cenovnike ne ističu, a naš pokušaj da u telefonskom razgovoru saznamo za koliko vremena i po kojoj ceni se može doći do diplome medicinske sestre završio se porukom da lično dođemo na razgovor.

Inspekcija proverava, sud kažnjava

Ko i kako kontroliše rad privatnih škola u ovom domenu pitali smo Ministarstvo prosvete iz koga su odgovorili da su „sve ustanove, i javne i privatne, dužne da rade u skladu sa zakonom i propisima“.

– Prosvetna inspekcija vrši nadzor nad primenom propisa u oblasti obrazovanja i u privatnim ustanovama po prijavi, zahtevu drugog organa ili ukoliko je to utvrđeno godišnjim planom inspekcijskog nadzora. Republički i pokrajinski prosvetni inspektori vrše, između ostalog, i proveru verodostojnosti izdatih javnih isprava tako što proverava sve relevantne činjenice od upisa do sticanja javne isprave (utvrđivanja dopunskih ispita, ukoliko se radi o prekvalifikaciji, dokvalifikaciji i ili specijalizaciji, zapisnika o polaganju ispita, matičnog lista kandidata, delovodnika izdatih javnih isprava…) – kažu u Ministarstvu.

Proverava se i kako je ustanova bliže uredila materiju polaganja ispita – način, rokove, komisije i slično. Ukoliko prosvetna inspekcija uoči nezakonitosti u aktu, upozorava ustanovu i predlaže/nalaže otklanjanje nezakonitosti (na primer ukoliko utvrdi da nije uređen broj ispita u danu, odnosno roku ili je propisana mogućnost polaganja velikog broj ispita u danu…).

Novčane kazne za prekršaj se kreću od 100.000 do 1.000.000 dinara za ustanovu, odnosno 25.000 do 100.000 dinara za direktora ili odgovorno lice škole.

Ukoliko nadzor utvrdi da javna isprava nije izdata na propisanom obrascu, da ju je potpisalo neovlašćeno lice, da nije overena pečatom ili izdata na jeziku i pismu u skladu sa zakonom, da nije izdata na osnovu propisane evidencije ili da podaci u ispravi ne odgovaraju podacima u evidenciji, kao i da imalac javne isprave nije savladao propisani školski program, odnosno nastavni plan i program ili nije položio propisane ispite, škola je dužna da poništi javnu ispravu (uverenje, svedočanstvo, diplomu…). Ako škola ne poništi javnu ispravu, poništiće je Ministarstvo.

Ukoliko se utvrdi da je od strane ustanove izdata javna isprava suprotno zakonu, nadležnom sudu se podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv ustanove i odgovornog lica. Takođe, ukoliko se radi o falsifikatu javne isprava, koju nije izdala ustanova, odgovornost može biti i krivična. U tom slučaju o utvrđenom činjeničnom stanju obaveštava se Ministarstvo unutrašnjih poslova i podnosi krivična prijava tužilaštvu.

– Godišnjim planom inspekcijskog nadzora za tekuću školsku godinu je planiran redovan inspekcijski nadzor u 1.143 škola u kojima će prosvetni inspektori između ostalog kontrolisati i izdavanje javnih isprava. Takođe, prosvetna inspekcija vrši i vanredni inspekcijski nadzor po predstavkam građana i zahtevu drugih organa. Pozivamo sve imaju saznanja ili sumnje o zloupotrebama da prijave inspekciji – poručili su iz Ministarstva prosvete.

Bez odgovora iz Ministarstva zdravlja

Povodom programa prekvalifikacija za medicinske sestre Danas je pitanja uputio i Ministarstvu zdravlja, ali odgovore nismo dobili.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.