Kultura o nacionalnoj traumi 1

Tema novog, 172. broja časopisa Kultura (za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku), koji izdaje Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, je Kultura i nacionalna trauma.

Glavna urednica, dr Slađana Ilić, koja je priredila temat, u uvodnoj reči ističe kako je „teorija kulturne traume od posebnog značaja za razumevanje naše kulture. Nema prevazilaženja traume – iza koje stoji uvek neko pretrpljeno zlo – bez suočavanja s njom, bez slobodne rasprave o njoj i njenog umetničkog obličenja“.

O kulturi i nacionalnoj traumi pisali su ugledni autori iz različitih oblasti – kulturologije, nauke o književnosti, antropologije, filozofije, psihologije, sociologije, mediologije – Bojan Jovanović (Memorisana kolektivna trauma kao činilac nacionalnog identiteta), Slobodan Reljić (Srpska trauma – Raspetost na krstu Istok-Zapad), Svetlana Šeatović („Čeka ih nesagorela korablja“), Saša Radojčić (Odiseji bez Itake) i drugi. Novi broj završava se osvrtima i prikazima.

Svi radovi objavljeni u časopisu dostupni su na sajtu www.casopiskultura.rs, kao i na mobilnoj aplikaciji koju možete preuzeti sa internet platforme Google Play.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.