Predsednica Specijalizovanih veća Kosova u Hagu: Svi svedoci su bili sigurni i bezbedni pred sudom 1Foto: SVK

Specijalizovana veća Kosova (SVK) osnovana su da bi obezbedila bezbedne, nezavisne, nepristrasne, pravične i efikasne krivične postupke u vezi sa zločinima koji spadaju u nadležnost ovog suda. S tim u vezi, zaista sam zadovoljna da SVK ispunjavaju svoj mandat kada je reč o postupcima koja se trenutno vode u četiri predmeta – ističe u razgovoru za Danas Ekaterina Trendafilova, predsednica Specijalizovanih veća Kosova u Hagu.

Naša sagovornica dodaje je da je od septembra 2020. godine, kada su prve optužnice objavljene, održano preko 130 javnih rasprava, strimovanih na srpskom, albanskom i engleskom jeziku kako bi svako ko je zainteresovan mogao da prati suđenja.

“Od septembra 2020. završeno je jedno suđenje – slučaj protiv Hisnija Gucatija i Nasima Haradinaja. Još jedno suđenje je pri kraju – slučaj protiv Saljiha Mustafe. Treći predmet – protiv Pjetera Šalje – predviđen je da se nađe pred sudskim većem do kraja avgusta. Pored toga, predpretresno, pretresno, žalbeno i ustavno-sudsko veće donela su preko 1.200 sudskih odluka i naredbi. U slučaju Saljiha Mustafe, postoji osam žrtava koje zastupa advokat žrtava, koje ih obaveštava o svemu, zastupa njihove stavove pred sudijama i zagovara njihova prava. Sudsko veće je u slučaju Mustafe preduzelo nekoliko koraka ka tome da razjasni kako će, u slučaju osude, žrtve moći da ostvare svoja prava po zakonu”, objašnjava predsednica Trendafilova.

U ostalim slučajevima, ukazuje ona, dodatne 33 žrtve su primljene da učestvuju u postupku i proces ostaje otvoren za žrtve da se prijave.

Upitana da prokomntariše prvostepenu presudu u predmetu Gucatija i Haradinaja, koji su osuđeni na četiri i po godine zatvora, Danasova sagovornica odgovara da kao sutkinja i predsednica SVK ne može da iznese svoje mišljenje o slučaju ili da li je pravda zadovoljena.

“Slučaj u ovoj fazi nije okončan. Stoga ću jednostavno prikazati činjenice onako kako ih je utvrdilo Pretresno veće. Gucati i Haradinaj oglašeni su krivim za ometanje službenih lica u vršenju dužnosti, zastrašivanje u toku krivičnog postupka i povredu tajnosti postupka. Pored novčane kazne od 100 evra, Pretresno veće ih je, dakle, osudilo na po četiri i po godine zatvora. Dela za koja su oglašeni krivim uključivala su odavanje zaštićenih poverljivih informacija putem medija i javno prozivanje svedoka „izdajnicima”, „špijunima” i „saradnicima” u nameri, kako je utvrdilo Pretresno veće, da se svedoci uplaše i spreče da daju informacije u istragama koje se tiču bivših pripadnika OVK. U izricanju presude, Prvostepeno veće je istaklo da se u ovom predmetu radi o pravilnom sprovođenju pravde, integritetu i bezbednosti postupka i bezbednosti, blagostanju i slobodi od straha stotina lica koja su se javila da ispune svoju građansku dužnost kao svedoci. Gucati i Haradinaj, kao i tužilaštvo mogu uložiti žalbu na presudu Apelacionom sudu. Suđenje je trajalo samo 32 dana – od 7. oktobra 2021. do 3. februara 2022. godine. Za to vreme, specijalizovani tužilac je pozvao četiri svedoka, a odbrana 10 svedoka u sudnici, uz još 18 pisanih izjava svedoka”, objašnjava predsednica SVK.

* Kakvu saradnju imaju Specijalizovana veća Kosova sa kosovskim institucijama u Prištini?

– Član 53 Zakona o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu (ST), koji je usvojila Skupština Kosova, predviđa da su kosovske institucije obavezne da sarađuju sa SVK i ST. Kosovske institucije jesu pomagale ili sarađivale sa SK i ST. Na primer, kosovska policija je pomagala ST-u u hapšenju osumnjičenih i optuženih 2020. Slično, Kosovskoj policiji i kosovskom Ministarstvu pravde su sudije Specijalizovanih veća naredile da daju informacije u određenim slučajevima i oni su podneli podneske.

* Kako gledate na to da većina građana Kosova protivi radu Specijalizovanih veća?

– Kada je reč o javnom mnjenju o Specijalizovanim većima, mislim da je važno naglasiti da SVK ima za cilj da pruži jasne i transparentne informacije o svom radu građanima na Kosovu i u regionu, što SVK i čini. Od svog osnivanja, SVK uložila su napor da direktno komuniciraju sa ljudima iz svih zajednica na Kosovu na redovnim događajima na kojima mogu da postavljaju pitanja, ali i da izražavaju zabrinutost. Kao predsednica SVK, posvećena sam komunikaciji i slušanju šta građani imaju da kažu. Želela bih da građani znaju da su SVK nezavisan sud, koji obezbeđuje pravična suđenja u kojima se poštuju prava optuženih, štite svedoci i žrtve tretiraju dostojanstveno. Objavili smo mnogo informativnog materijala o mandatu suda i njegovom funkcionisanju. Pored toga, uskoro ćemo objaviti publikaciju pod nazivom “SVK ukratko“, koja će javnosti na pristupačan način objasniti sve o sudu. Takođe, već sam posetila Kosovo i ponovo ću to uraditi u bliskoj budućnosti. Kada sam na Kosovu, jedan od najvažnijih aspekata za mene su susreti sa civilnim društvom. Mediji su mogli prenositi te susrete uživo kako bi što više ljudi moglo da učestvuje u razgovorima. Mi smo otvoren i transparentan sud i rado ćemo odgovoriti na svako postavljeno pitanje, ma koliko bilo teško, i saslušati šta građani imaju da kažu. Naše prošlogodišnje ispitivanje javnog mnjenja pokazalo je da, bez obzira na one na Kosovu koji su se glasno protivili SVK-u, većina ljudi veruje da će sud obezbediti poštovanje prava optuženih, da će postupak biti pravičan i da ćemo mi učiniti sve što je u našoj moći da zaštitimo svedoke. Za mene je to od izuzetne važnosti.

* S obzirom na to da su procurela imena svedoka u dokumentima koje su medijima dostavili Gucati i Haradinaj, kako će Specijalizovana veća štititi svedoke nakon toga?

– Prvo želim da razjasnim da Pretresno veće nije osudilo gospodina Gucatija i gospodina Haradinaja za odavanje dokumenata specijalizovanog tužioca. Kao što sam već navela, oni su osuđeni za dela koja su uključivala odavanje zaštićenih poverljivih informacija putem medija i javno nazivanje svedoka „izdajnicima“, „špijunima“ i „saradnicima“ sa namerom da se svedoci uplaše i spreče da daju informacije u istragama u vezi sa bivšim pripadnicima OVK. U ovom slučaju, Specijalizovani tužilac i Specijalizovana veća pokazali su da veoma ozbiljno shvataju zaštitu svedoka i da će pozvati na odgovornost svakoga za koga se dokaže da je pokušao da zastraši svedoke ili ih spreči da svedoče. Međutim, kao što je već pomenuto, želela bih još jednom da naglasim da slučaj protiv gospodina Gucatija i gospodina Haradinaja još nije pravosnažan i da se na njega može uložiti žalba Apelacionom sudu. Pored toga, SVK ima posebnu jedinicu posvećenu zaštiti svedoka. Sudije, takođe, mogu da nalože širok spektar zaštitnih mera i, kao što sam već napomenula, svi svedoci koji su se pojavili pred SVK su to učinili sigurno i bezbedno.

* Kada možemo da očekujemo početak suđenja Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju?

– Ne mogu vam reći kada će suđenje početi, jer to zavisi od razvoja pretkrivičnog postupka. Ono što mogu da kažem je da su Pravila o postupku i dokazima SVK-a izradile sudije na osnovu iskustva drugih tribunala, te da uključuju nekoliko odredbi kako bi se osiguralo da se postupci vode što je brže moguće. Uopšteno govoreći, dužina postupka u velikoj meri zavisi od složenosti predmeta i niza veoma važnih koraka koje je potrebno preduzeti da bi se predmet pripremio za suđenje. Na primer, tokom ove faze, sudija za prethodni postupak i veća Apelacionog suda, gde je relevantno, odlučuju o prigovorima optuženih (poznati kao preliminarni podnesci), kao što su predlozi kojima se osporava oblik optužnice i nadležnost SVK-a. Pored toga, specijalizovani tužilac mora da podeli sa odbranom dokaze koji potkrepljuju optužnicu, kao i izjave svih svedoka, dokumente i dokaze koje namerava da izvede na suđenju, ali i sve dokaze koji ukazuju na nevinost okrivljenog, što znači oslobađajući dokaz. Ovaj proces se naziva “obelodanjivanje” i može trajati dugo kada postoji velika količina dokaznog materijala i veliki broj predloženih svedoka. Kada se pripreme završe, sudija za prethodni postupak će predati spis predmeta pretresnom veću, koga čine troje sudija i jedan rezervni sudija, koje imenuje predsednik SVK. Tek tada se završava pretpretresna faza i počinje suđenje.

* Da li SVK sarađuje sa institucijama u Srbiji?

– Zakon, koji je usvojila Skupština Kosova, predviđa da Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo mogu da sklapaju aranžmane sa državama, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima u cilju ispunjavanja svog mandata, a posebno u pogledu saradnje i sudske pomoći. Saradnja istražitelja Specijalizovanog tužilaštva sa srpskim institucijama je već duže vreme u javnom domenu. Prihvatanje i težina koju treba dati svakom dokazu koje je prikupilo ili primilo Specijalizovano tužilaštvo kroz ovu saradnju procenjuju sudije Specijalizovanih veća.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.