Roditelji nestručni za izbor udžbenika 1Foto: FoNet/Zoran Mrđa (arhiva)

O izboru udžbenika sa stručnog stanovišta svakako ne može da odlučuje Savet roditelja, u čijem radu učestvuje po jedan predstavnik roditelja učenika svakog odeljenja u školi.

Cena udžbenika, takođe, ne može biti preovlađujući činilac prilikom odlučivanja o izboru udžbenika, što bi iz ugla roditelja bio jedan od ključnih parametara kojim bi se rukovodili – rečeno je nezvanično Danasu u Ministarstvu prosvete, povodom zahteva Zaštitnika građana da Ministarstvo uskladi zakone o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i o udžbenicima kako bi se jasno definisala uloga Saveta roditelja škole u postupku odabira udžbenika.

Iz resornog Ministarstva poručuju da usklađivanje može ići jedino ka tome da se izbriše stav iz Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u kome piše da Savet roditelja učestvuje u izboru udžbenika.

Podsećaju da kada opšti i poseban zakon nisu usklađeni u nekom članu, primenjuje se poseban zakon, odnosno lex specialis, jer posebni propis ima prvenstvo primene u odnosu na opšti, pošto je njegovo polje primene uže postavljeno.

U ovom konkretnom slučaju Zakon o udžbenicima je lex specialis u odnosu na Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji je opšti propisi.

– Izbor udžbenika može vršiti samo stručnjak, odnosno onaj koji poznaje plan i program nastave i učenja i koji je pozvan da razmišlja o najboljim načinima da se propisani plan i program ostvare, odnosno koji poseduje odgovarajuća stručna, metodička i didaktička znanja i umeća, te je sposoban da unapred predvidi ulogu udžbenika u ostvarivanju propisanih ishoda nastavnog procesa za konkretan nastavni predmet – pojašnjavaju u Ministarstvu.

Zaštitnik je, podsetimo, početkom juna, posle pritužbi roditelja učenika OŠ „Oslobodioci Beograda“ da je škola odbila da odobri korišćenje besplatnih udžbenika za pojedine predmete, pokrenuo postupak kontrole pravilnosti i zakonitosti rada Ministarstva i te škole.

„Resorno ministarstvo se u izjašnjenju Zaštitniku građana poziva na član 34 Zakona o udžbenicima, kojim nije predviđeno da Savet roditelja može da utiče na izbor udžbenika. Međutim, u istom izjašnjenju Ministarstvo se ni jednom ne osvrće na odredbu u članu 120 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kojom je propisano da Savet roditelja učestvuje u predlaganju izbornih sadržaja i u postupku izbora udžbenika“, ukazao je Zaštitnik građana i zatražio usklađivanje propisa.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.