Senat UB jednoglasno poništio diplomu Siniše Malog 1Foto: FoNet/Nenad Đorđević

Senat Univerziteta u Beogradu jednoglasno je danas poništio diplomu doktora nauka ministru finansija Siniši Malom, na osnovu rešenja Odbora za profesionalnu etiku UB, koji je utvrdio da je njegova doktorska disertacija plagijat.

Za poništavanje diplome glasali su svi prisutni članovi Senata, uključujući i dekana Fakulteta organizacionih nauka Miliju Suknovića. Rektorka UB Ivanka Popović je pre glasanja pročitala dopis Odbora za profesionalnu etiku, u kome je navedeno da je rešenjem tog odbora preinačena odluka Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka i utvrđeno neakademsko ponašanje Siniše Malog prilikom izrade doktorske disertacije koju je odbranio 2013. na FON-u, tako što je “doslovno preuzeo tekstove drugih autora bez navođenja njihovih imena i izvora iz kojih je tekst preuzet, kao i bez jasnog obeležavanja preuzetih delova”. Time je Mali povredio Kodeks profesionalčne etike iz člana 22, koji definiše plagiranje.

U dopisu se navodi i da je članom 11. stav 2. Pravilnika o postupku poništavanja diplome i dodatka diplomi propisano da se konačna odluka, kojom je utvrđeno da doktorska disertacija nije rezultat samostalnog rada ili originalnog naučnog rada, dostavlja Senatu radi donošenja odluke o poništavanju diplome. Članovima Senata je dostavljeno i rešenje Odbora za profesonalnu etiku od 28. novembra.

O ovoj tački dnevnog reda niko nije diskutovao, samo je rektorka rekla da je Senat dužan da potvrdi odluku Odbora za profesionalnu etiku.

– Odbor je uradio svoj posao, sada je vreme da i Senat uradi svoj – rekla je Popović i dodala da Mali može da pokrene upravni spor.

Podsetimo, postupak utvrđivanja neakademskog ponašanja Siniše Malog pri izradi doktorske disertacije trajao je više od pet godina. Za to vreme procedura je više puta prekidana, najpre zbog nedostatka pravilnika, potom se dugo čekalo da se formira stručna komisija koja je analizirala njegov doktorat i dva puta zaključila da je ona rezultat samostalnog naučnog i istraživačkog rada kandidata.

Međutim, Odbor za profesionalnu etiku, je “izveo nedvosmislen zaključak da je Siniša Mali doslovno preuzimao test iz disertacije Stifanosa Hailemariama, prevodeći ga sa engleskog na srpski. Od 35 stranica u kojima je utvrđeno preuzimanje teksta, 30 stranica sadrži preko polovine preuzuetog teksta, od čega su 16 strana cele ili skoro cele preuzete.

Odbor je zaključio i da je Mali doslovno preuzmao tekst iz knjige “Novi modeli privatizacije u Srbiji”, koautora Borisa Begovića, Boška Živkovića i Boška Mijatovića. Kao i u slučaju preuzimanja disertacije Hailemariama, ova knjiga nije u radu citirana, niti se nalazi u spisku literature, a preuziman tekst nije označavan korišćenjem znaka navoda, piše u rešenju Odbora za profesionalnu etiku.

Podsetimo, Odbor za profesionalnu etiku UB jednoglasno je utvrdio da je bilo neakademskog ponašanja u doktoratu Siniše Malog.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.