U Srbiji od 2010. ubijene najmanje 363 žene od člana porodice ili partnera 1

Povodom Dana sećanja na žene žrtve nasilja, Autonomni ženski centar i Žene, u saradnji sa organizacijama članicama Mreže Žene protiv nasilja, sutra organizuju uličnu akciju, u crnini i ćutanju “Nijedna žena manje”.

Akcija će biti održana na početku Knez Mihailove ulice (kod nekadašnjeg Ruskog cara) od 14 časova.

„Živimo u zemlji u kojoj je svaka druga žena doživela neki oblik nasilja, a od 2010. do danas od strane člana porodice ili partnera ubijeno je najmanje 363 žene. Svaka treća ranije se obraćala nadležnim institucijama za pomoć. Istraživanje „Kad istitucije zakažu ostaje tišina“ potvrđuje taj podatak i pokazuje da su žrtve u proseku imale šest kontakata sa institucijama, kao i da je period od prvog obraćanja institucijama do ubistva proteklo skoro tri godine“, navodi se u današnjem saopštenju ovih organizacija.

Kako ukazuju, identifikovani izazovi u institucionalnom sistemu zaštite od nasilja tiču se neblagovremenog postupanja; neprepoznavanja nasilja; izostanka međuinstitucionalne razmene informacija; neprepoznavanja prisutnosti pokazatelja visokog rizika od smrtnog ishoda nasilja; izostanka procene bezbednosnih rizika; izostanka mehanizama za praćenje izrečenih mera zaštite; kao i nedovoljnih kadrovskih, tehničkih i drugih kapaciteta i znanja u sistemu zaštite žena od nasilja.

„Obeležavanjem Dana sećanja na žene žrtve nasilja ukazujemo na ove izazove i sećamo se svih žena koje su ubijene samo zbog toga što su žene. Pozivamo javnost i medije da nam se pridruže u zahtevima za odgovarajuće infromacije i podršku za žene na putu njihovog izlaska iz nasilja. Tražimo podršku zahtevima za blagovremenu i adekvatnu institucionalnu reakciju na svaku prijavu nasilja prema ženama, kako bi se ubuduće sprečila ubistva žena. Tražimo odgovornost predstavnika institucija da sa dužnom pažnjom primene obaveze ustanovljene domaćim i međunarodnim zakonima i politikama na prijavu nasilja prema ženama, kao i da istraže da li je bilo učinjenih propusta, sankcionišu odgovorne i obezbede da se oni više nikada ne ponove“, ukazuje se u saopštenju.

AŽC i Žene u crnom ukazuju da je neophodno da institucionalni sistem i društvo u Srbiji neodložno ostvare u praksi reči „Ni jedna žena manje“.

„To dugujemo ženama koje smo izgubili i njihovim prodicama, kao i budućim generacijama žena. Nijedna žena manje!“, poručuju ove nevladine organizacije.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.