Venecijanska komisija: Potrebna poboljšanja zakona o referendumu u Srbiji 1foto BETAPHOTO-MILOŠ-MIŠKOV

Venecijanska komisija izdala je danas hitno mišljenje o Nacrtu zakona o referendumu i Narodnoj incijativi koji su predložile vlasti u Srbiji u kome se ističe da je „za žaljenje“ to što je revizija ovog zakona počela tek nakon što je referendum o Ustavu najavljen, iako pozdravljaju nastojanje vlasti u Srbiji da usklade zakonodavstvo sa međunarodnim standardima.

Venecijanska komisija, koja je savetodavno telo Saveta Evrope (SE), u svom mišljenju o izmeni zakona o referendumu u Srbiji preporučuje da bi se sledeći referendum trebao održati sa dovoljnim vremenskim razmakom od usvajanja ovok zakona kako bi sve izmene mogle biti usvojene, te da je primena zakona u roku manjem od jedne godine po usvajanju preporučljiva jedino ako će biti osigurana usaglašenost sa standardima evropske izborne prakse i preporuka međunarodnih organizacija.

„Izmene treba usvojiti širokim konsenzusom i uzimajući u obzir javne konsultacije sa svim relevantnim akterima“, naglašeno je u mišljenju ovog tela SE.

U daljoj analizi nacrta zakona ističe se da amandmani uključuju nekoliko pozitivnih elemenata, kao što su ukidanje kvoruma za usvajanje referenduma, regulisanje mogućnosti da Skupština zauzme stav o pitanju iznetom na referendum; kao i obavezu pružanja objektivnih informacija građanima o referendumskom pitanju.

Venecijanska komisija je, međutim, ukazala na više pitanja kojima bi vlasti u Srbiji trebalo da posvete dodatnu pažnju.

„Preporučuje se da se preispita proširenje biračkog prava na vlasnike nekretnina ili da se bar jasno objasni ovo proširenje. Za autentifikaciju potpisa ne treba tražiti nikakvu naknadu ili bi ta naknada trebala biti vrlo mala. Svi birači treba da imaju pravo na žalbu, a rokove za podnošenje žalbi i žalbi i odlučivanje o njima treba razumno produžiti. Od privatnih medija ne bi trebalo zahtevati neutralnost; bilo bi dovoljno obezbediti jednake uslove za radio i televizijsko oglašavanje privatnih i javnih medija. Štaviše, Venecijanska komisija preporučuje preispitivanje sastava izborne administracije kako bi se osigurala njena nezavisnost revizijom relevantnih zakonskih tekstova“, navodi se u mišljenju.

Venecijanska komisija posebno preporučuje jasno definisanje različitih vrsta referenduma i odredbi koje se na njih primenjuju; pitanja koja se mogu, a ne mogu izneti na referendum; hijerarhijski rang odredbi podnetih na referendum (ustavnih ili zakonskih) i dejstvo zahteva za referendum na važeće zakonodavstvo.

Druge preporuke Venecijanske komisije uključuju ponovno razmatranje ograničenja u pogledu prirode subjekata koji mogu voditi izborne kampanje i finansiranja takvih kampanja; produženje roka između odluke o raspisivanju referenduma i glasanja; i ograničavanje diskrecionog korišćenja mogućnosti Skupštine da smanji ovaj rok, posebno za ustavne referendume. Takođe se preporučuje ublažavanje zahteva za prikupljanje potpisa za narodne inicijative.

Venecijanska komisija razmatrala je legislativu o referendumu na poziv Skupštine Srbije da isprati sve aktivnosti u vezi sa promenom Ustava u oblasti pravosuđa.

Komentari

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Komentari

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.