Dug prema UAE konvertovan iz dirhama u evre 1Foto: Aleksandar Roknic

Dug prema Razvojnom fondu Abu Dabija po osnovu kredita iz 2016. godine koji je bio u dirhamima, a otplaćivao se u američkim dolarima, konvertovan je u evre na svop aukciji, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Obaveze po osnovu ovog zajma na koji je plaćana fiksna kamatna stopa od 2,25 odsto godišnje, u svop tranakciji realizovanoj sa dve velike banke sa kojima Republika Srbija ima potpisan ISDA Master sporazum, Dojče bank i BNP Paribas, zamenjene su u evre po godišnjoj kamatnoj stopi od 0,96 odsto što rezultira uštedom troškova za kamate do dospeća duga od oko 26 miliona evra ili tri milijarde dinara.

Ovo je četvrta transakcija ovog tipa u kojima su inicijalne obaveze u dolarima, juanima i dirhamima pretvorene u evre.

“Prva svop transakcija realizovana je u decembru 2020. godine i obaveze po osnovu evroobveznice emitovane u američkim dolarima konvertovane su u evre pri čemu će biti ostvarena ušteda od oko 11,6 milijardi dinara.

Tokom februara 2021. godine realizovana je druga svop transakcija, kojom je obaveza po osnovu Sporazuma o reprogramu duga između Republike Srbije i Kuvajtskog investicionog tela konvertovana iz američkih dolara u evre. Obaveze po osnovu navedenog reprogramiranog zajma, ugovorene u dolarima po kamatnoj stopi od 1,5 odsto Srbija će isplaćivati u evrima po kamatnoj stopi od 0,393 odsto, čime će se ostvariti ušteda u iznosu od oko dve milijarde dinara.

U aprilu 2021. godine zaključena je nova svop transakcija kojom je kredit kod ExportImport Bank of China za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, koji je 2018. godine inicijalno ugovoren u kineskim juanima konvertovan u evre sa negativnom kamatnom stopom. Navedeni zajam, na koji je plaćana fiksna kamatna stopa od 2,5 odsto godišnje u kineskim juanima, konvertovan je u evre po fiksnoj negativnoj kamatnoj stopi od -0,07 odsto što rezultira uštedom na kamatama od oko 4,2 milijarde dinara. Kako je ugovorena negativna kamatna stopa, Republika Srbija neće imati nikakve troškove po osnovu kamata u prvih pet godina svop aranžmana, koji važi do 2030. godine, već će ostvarivati dodatna primanja od banaka sa kojima je transakcija zaključena”, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija.

Učešće duga u američkim dolarima u ukupnom javnom dugu je smanjeno sa 33,9 odsto, koliko je iznosilo na kraju 2016. godine, na 10,5 odsto na kraju septembra 2021. godine. To je doprinelo smanjenju i rizika i troškova koji nastaju usled znatno veće fluktuacije kursa američkog dolara prema dinaru.