Kakvo je zanimanje aktuarstvo? 1Ilustracija Foto: Pixabay/geralt

Da li ste nekada upoznali nekoga ko se bavi aktuarstvom, a da niste znali šta to zanimanje predstavlja?

Aktuari su stručnjaci koji se, na bazi multidisciplinarnih znanja, oslanjajući se na teoriju verovatnoća i složeni interesni račun, bave merenjem rizika i upravljanjem njima.

Ovo zanimanje je jedno od najtraženijih u SAD, a ljudi koji se bave ovim poslom zarađuju oko 109.000 dolara na godišnjem nivou, objavio je Bankrate.com, a preneo Bloomberg, krajem 2018. U istoj statistici nalazimo i podatak da stopa nezaposlenosti za to zanimanje iznosi 2,3 odsto.

„Pojam aktuarstvo zapravo se izvodi iz pojma aktuarska matematika. Aktuarska matematika je naučna disciplina koja se bavi kvantitativnom anlizom u osiguranju. Predmet izučavanja aktuarske matematike su premije odnosno cene kako u životnom tako i u nezivotnom osiguranju, obračun tehničkih rezervi, margine solventnosti itd. Svi ti obračuni iziskuju poznavanje matematike, statistike, teorije verovatnoće, ekonomije, računovodstva.. dakle iziskuju multidisciplinarna, složena znanja“, objašnjava je za Danas.rs Jelena Kočović, redovna profesorka na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Ona ukazuje i na to da je „aktuarska profesija u SAD na prvom mestu po plaćenosti, upravo zbog složenosti znanja koja su neophodna za obavljanje aktuarskih poslova i zbog odgovornosti koju nosi ova profesija“. U razvijenim zemljama to je jedno od najprestižnijih i najpopularnijih zanimanja. Aktuari su najveći stručnjaci za kvantifikovanje rizika i upravljanje rizicima, ne samo u osiguranju već i u čitavoj finansijskoj sferi.

„U Srbiji je takođe cenjena aktuarska profesija i relativno dobro je plaćena u odnosu na druga zanimanja. Svaka osiguravajuća kompanija mora da ima ovlašćenog aktuara, a velike kompanije imaju sektor aktuarstva sa pet i više  ovlašćenih aktuara“, ocenjuje Kočović.

„Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu u okviru master studija, usmerenje Aktuarstvo, na kojima su programi potpuno usklađeni sa programima najprestižnijih obrazovnih institucija u ovoj oblasti u svetu kao i sa zahtevima Međunarodne asocijacije aktiuara, stiču se naučna i stručna znanja, polaže devet ispita i uradi i odbrani master rad. Time se stiče uslov da se u Narodnoj banci polažu stručni ispiti iz zakonske regulative, standarda prakse i profesionalizma. Uslov da se dobije licenca je pored navedenih završenih master studija i položenih stručnih ispita u NBS i tri godine prakse na aktuarskim poslovima. Ekonomski fakultet ima najdužu tradiciju u obrazovanju aktuara, od svog formiranja odnosno od 1937. godine“, ističe je Kočović i dodaje da je „Srbija krenula u primenu regulatornog režima Solventnost II, koji iziskuje složena multidisciplinarna  znanja i čija primena je nemoguća bez angažovanja aktuara“.

Nataša Papić-Blagojević, profesorka na Visokoj poslovnoj školi u Novom Sadu, objašnjava da se aktuarstvo zasniva na primeni matematičkih i statistkičih metoda u osiguranju, a od finansijske matematike se razlikuje po tome što zavisi od starosti lica. Zapravo, na osnovu starosti lica koje zaključuje ugovor o osiguranju života, kao jednog od parametara, vrši se obračun premija.

“Osiguranje života se shvata kao jedan vid štednje, a pomoću metoda i tehnika koje se nalaze u osnovi aktuarske matematike vrši se obračun premije koje osiguranik treba da uplaćuje određenom dinamikom kako bi po tom osnovu on lično ili njegovi naslednici, po okončanju perioda osiguranja primili odgovarajuću osiguranu sumu. U praksi je najpopularnije mešovito osiguranje jer se u tom slučaju osigurana suma isplaćuje ili osiguraniku ili članovima njegove porodice”, kaže ona.

Papić-Blagojević takođe navodi da je posao aktuara sve popularniji i u ekspanziji, a samim tim i da postoji adekvatna tražnja na tržištu, govori u prilog i to da je do 2005. godine u Srbiji bio samo 21 ovlašćeni aktuar, a da je taj broj u novije vreme porastao na 76.

Da bi lice postalo ovlašćeni aktuar potrebno je da dobije ovlašćenje od Narodne banke Srbije. Ovlašćeni aktuar mora da poseduje adekvatne kvalifikacije i bude dostojan zvanja ovlašćenog aktuara. Zahtevi u pogledu stručnih kvalifikacija ispunjavaju se diplomom master studija iz oblasti aktuarstva na fakultetu u sastavu univerziteta s kojim Narodna banka Srbije ima zaključen sporazum o unapređenju aktuarske struke.

Master studije koje obuhvataju oblasti aktuarstva usklađene sa zahtevima Međunarodnog udruženja aktuara organizuju se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa kojim Narodna banka Srbije ima potpisan Sporazum o saradnji na unapređenju aktuarske struke u Republici Srbiji, navodi se na sajtu NBS.

Ova profesija se prvenstveno vezuje za sektor osiguranja. Oko 60 odsto aktuara u Evropi radi u osiguranju, oko 70 odsto njih u SAD radi u osiguranju i finansijama.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari