Klijenti imaju do kraja godine da povuku tužbe protiv banaka 1foto FoNet Aleksandar Barda

Iako je dopuna pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda u vezi troškova obrade kredita unela pometnju među klijente, advokate, a verovatno i sudije s obzirom da se očekuje da donose presude suprotne najčešćoj dosadašnjoj praksi, poruka Udruženja banaka Srbije da su banke spremne da u slučaju svakog povoljnog ishoda spora za banku od druge strane ne naplaćuju troškove koje su same imale, već da ti troškovi ostanu na teret banke, delovala je smirujuće. Međutim, ovo u praksi i za sada ne funkcioniše.

Naime, Osnovni sud u Nišu je pre nekoliko dana odbio tužbeni zahtev klijenta banke i naložio mu da nadoknadi sudske troškove banci od 19.500 dinara. Ovo je tek prvostepena presuda i tek će se videti šta će uraditi banka koja je dobila spor, a šta klijent, ali se među advokatima istovremeno pojavila i anonimna instrukcija jedne advokatske kancelarije svojim advokatima koji zastupaju banke u ovim tužbama, čiji sadržaj je Danas već objavio. Ukratko, jedna od stavki je i da i ukoliko se tužioci odreknu tužbenog zahteva i dalje se potražuju troškovi, osim u slučaju Eurobanke koja je dala instrukciju da u njenim predmetima svako snosi svoje troškove, odnosno svako plaća svog advokata.

Juče i prekjuče pokušali smo da proverimo ove navode i da li su banke zaista spremne da se odreknu troškova za advokate i da li su već dale takve instrukcije svojim pravnim zastupnicima. Nažalost od Udruženja banaka odakle je poteklo i prvobitno obećanje da neće tražiti troškove nismo dobili nikakav odgovor, ali je UBS izdao saopštenje u kom se navodi da banke neće naplaćivati troškove, pod uslovom da klijenti odustanu od tužbi do kraja ove godine. Što se banaka tiče, Eurobanka je to isto potvrdila Danasu.

„Građanima koji su tužili banku do dana donošenja izmenjenog mišljenja VKS-a, a koji se odreknu tužbenog zahteva do kraja ove godine, Eurobank neće naplaćivati nikakve troškove. Takođe, građanima koji su do sada naplatili svoja potraživanja od Eurobanke, neće biti tražen povraćaj sredstava. Naši pravni zastupnici obavešteni su o ovim odlukama i postupaće u skladu sa njima u narednom periodu“, stoji u pisanom odgovoru ove banke.

Rajfajzen banka takođe planira da ispuni obećanje UBS ukoliko tužioci povuku tužbe.

„U slučaju kada se sudski spor okonča povlačenjem tužbe/odricanjem od tužbenog zahteva, svaka strana u sporu snosi svoje troškove. Da li će advokati tužioca klijenata banke naplatiti od njih svoje troškove, to nije pitanje za banku. Ukoliko se pak spor okonča u redovnom postupku, strana koja je izgubila snosi sve troškove, i to odlukom suda. Pravni zastupnici banke su zaposleni Rajfajzen banke i zastupaju banku u okviru svojih redovnih radnih obaveza, stoga su i troškovi banke minimalni tj. ne postoje troškovi advokata koji zastupaju banku i koji bi se naplatili od klijenta“, kažu u ovoj banci.

Takođe i u Erste banci podržavaju stav UBS i neće tražiti od klijenata da plate troškove postupaka.

„Ni predmeti u kojima je već doneta i izvršena presuda protiv banke, neće biti predmet bilo kakve pravne akcije Erste banke protiv klijenata“, poručuju oni.

OTP banka isto u skladu sa pravnim stavom VKS podržava stav Udruženja banaka da svaka strana u postupku snosi svoje sudske troškove u slučaju da se građani odreknu tužbenog zahteva do kraja tekuće godine.

„To znači da OTP banka ne bi naplaćivala od klijenata troškove koje je banka imala radi vođenja postupka uključujući sudske takse koje je banka platila i troškove advokata banke“, ističu u ovoj banci.

Advokatska kancelarija Aleksić iz Novog Sada, koja u velikom broju slučajeva zastupa banke, nije nam juče i prekjuče odgovorila na pitanje da li su dobili instrukcije od klijenata da odustanu od potraživanja sudskih troškova.

Advokat iz Beograda Miroslav Živković potvrdio je da je u prethodnih nekoliko dana bilo nekoliko presuda osnovnih sudova protiv klijenata banaka, ali prema njegovim rečima „to je nekolicina koja je i ranije donosila presude u korist banaka“, kao i da su u presudama dodeljeni troškovi bankama. Za sada nemamo informaciju da li je neko odustao od tužbe i da li mu je banka naplatila sudske troškove.

Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva skeptičan je prema najavi Udruženja banaka da se banke odriču sudskih troškova i postavlja pitanje „zašto su banke spremne da oproste trošak advokata od po 40.000-50.000 dinara, a nisu spremni da plate klijentima po 2.000-3.000 dinara za nezakonito naplaćene troškove obrade kredita. To što je obećano ne znači da je istina, a i da jeste ne znači da će biti tako i za mesec dana“, kaže Gavrilović, dodajući da se sada „pokušava usmeriti bes ljudi prema advokatima ako budu tražili da im se plate troškovi čak i ako se banka odrekne svojih“. On dodaje da se protest Efektive nastavlja u subotu ispred sedišta VKS, za kada je zakazan i protest advokata.

Neke procene su da je u toku oko 150.000 predmeta po tužbama klijenata protiv banaka zbog naplate troškova obrade kredita i premije osiguranja NKOSK, a da bi ukupni sudski troškovi klijenata ukoliko bi svi izgubili sporove, a banke ih potraživale, iznosili oko 90 miliona evra.

Udruženje banaka poziva klijente da povuku tužbe

Udruženje banaka Srbije saopštilo je juče da banke pozivaju građane koji su ih tužili do 17. septembra 2021. godine, po osnovu troškova obrade kredita i premije osiguranja kod NKOSK, na koje se odnose stavovi Vrhovnog kasacionog suda, da se odreknu podnetih tužbenih zahteva najkasnije do 31. decembra 2021. godine, „jer će se u tim slučajevima banka odreći prava na naplatu svojih troškova od njih i predložiće sudu, ili će se saglasiti sa već iznetim predlogom, da u pogledu troškova spora dosudi da svaka strana snosi svoje troškove“.