Narodna banka Srbije propisala privremenu obustavu otplate kredita 1Narodna banka Srbije Foto: Bojan Cvejić

Narodna banka Srbije (NBS) danas je saopštila da je na vanrednoj sednici Izvršni odbor doneo dve odluke kojima se omogućava privremena obustava otplate kredita (moratorijum) za privredu i građane zbog vanrednog stanja u zemlji usled epidemije korona virusa.

Odluka o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema i Odluka o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema zemlje donete su, kako je navedeno u saopštenju imajući u vidu neophodnost očuvanja dostignutog nivoa i daljeg jačanja stabilnosti finansijskog sistema u uslovima potencijalnih rizika uzrokovanih vanrednom zdravstvenom situacijom u zemlji.

„Finansijska stabilnost je neophodna i u redovnim i posebno u vanrednim okolnostima u zemlji. NBS u koordinaciji sa drugim državnim organima preduzima i preduzimaće sve što je neophodno da zaštiti stabilnost i u vanrednim okolnostima olakša poziciju građana i privrede Srbije. Svest o neophodnosti odgovornog ponašanja svih tržišnih učesnika je u ovim osetljivim trenucima od neprocenjivog značaja za prevazilaženje teškoća sa kojima se možemo suočiti“, izjavila je guverner NBS Jorgovanka Tabaković.

Moratorijum je propisan za sve dužnike koji to žele (fizička lica, poljoprivrednike i preduzetnike i privredna društva), a podrazumeva zastoj u otplati obaveza koji ne može biti kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije.

U tom periodu dužnik neće biti u obavezi da otplaćuje svoje obaveze po osnovu kredita odnosno lizinga, a dužnici banke odnosno primaoci lizinga ni nakon početka primene ovih mera nisu sprečeni da redovno izmiruju svoje obaveze.

Tokom trajanja vanrednog stanja banka, kao ni davalac lizinga neće obračunavati zateznu kamatu na dospela a neizmirena potraživanja i neće pokretati postupak izvršenja odnosno prinudne naplate, niti će preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od klijenata. Pored toga, banka kao ni davalac lizinga od dužnika neće moći da potražuju naknadu bilo kojih troškova u vezi sa primenom usvojenih propisa.

Banke i davaoci finansijskog lizinga dužni su da obaveštenje o ponudi zastoja u otplati obaveza objave na svojim internet prezentacijama, čime će se smatrati da je obaveštenje dostavljeno svim klijentima (dužnicima banke, odnosno primaocima lizinga).

„Ukoliko klijent u roku od deset dana od objavljivanja ovog obaveštenja ne odbije navedenu ponudu, smatraće se da prihvata moratorijum bez bilo kakvih obaveza odlaska u banku. Upravo istekom ovog roka moratorijum počinje da proizvodi pravno dejstvo ali će dužnici biti u mogućnosti da otplaćuju svoje obaveze“, objasnila je NBS.

Dodaje se da su mere odmerene s posebnom pažnjom i uzimajući u obzir potencijalno suočavanje sa teškoćama u otplati obaveza kako građana tako i privrednih subjekata i potrebu prevazilaženja negativnih efekata usled mogućnosti suočavanja sa teškoćama u otplati obaveza dužnika banke, odnosno primaocima finansijskog lizinga, koja s obzirom na novonastalu situaciju objektivno postoji.

NBS je navela neprekidno prati situaciju u finansijskom sektoru, što nije izuzetak ni u ovim vanrednim okolnostima, te će obavljati nadzor nad primenom novih odluka i pažljivo analizirati efekte usvojenih propisa.

Od sutra banke digitalnim putem do podataka katastra

Republički geodetski zavod (RGZ) saopštio je da će od sutra sve banke u Srbiji imati mogućnost digitalne komunikacije sa katastrom.

Bankarski službenici će moći da sve potrebne zahteve, za građane i privredu, podnesu preko servisa eŠalter i preuzmu dokumenta koja su im neophodna da bi svojim klijentima odobrili kredit ili hipoteku.

Banke će preko eŠaltera moći da podnesu zahteve za list nepokretnosti, uverenje o prethodnim zahtevima, list vodova tj. za sva ona  dokumenta koja su im potrebna za poslove u vezi sa nepokretnostima.

Korišćenje aplikacije eŠalter, kako je istaknuto, jednostavno je i traži osnove digitalne pismenosti.

Iz RGZ očekuju da će to doprineti bržoj realizaciji upisa i brisanja hipoteka i drugih poslova u vezi sa nepokretnostima koje banke obavljaju.

Do sada su sa katastrom digitalno povezani svi sudovi u Srbiji, notari i oko 600 licenciranih geodetskih organizacija, advokati.

Istaknuto je da je digitalno povezivanje banaka sa katastrom finalni korak u potpunoj digitalizaciji RGZ-a.

Korišćenje digitalne komunikacije omogućava nesmetan pristup uslugama katastra tokom vanrednog stanja.

Takođe, pružanjem usluga preko eŠaltera smanjuje se mogućnost korupcije i protoka netačnih i nepotpunih informacija.

Zahvaljujući novim odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upisu u katastar nepokretnosti i vodova sva rešenja koja donosi katastar biće dostupna u digitalnom obliku na „Elektronskoj oglasnoj tabli“.

Podseća se da digitalna reforma RGZ omogućava građanima i privredi da sve poslove u vezi sa nepokretnostima koje poseduju, mogu da obave u svom gradu, bez obzira gde se njihova nepokretnost nalazi.