NBS preuzima ovlašćenja od Poreske uprave 1Foto: Stanislav Milojković

Skupština Srbije usvojila je danas izmene i dopune Zakona o deviznom poslovanju kojima se propisuje da od 1. januara 2019., Narodna banka Srbije (NBS) od Poreske uprave preuzima poslove izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i poslove kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata i menjačkih poslova.

NBS će 1. januara 2019. preuzeti deo zaposlenih u Poreskoj upravi koji na dan 31. decembar 2018. godine obavljaju poslove u vezi sa izdavanjem i oduzimanjem ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i poslove kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata i menjačkih poslova, kao i operativnu dokumentaciju, predmete, opremu i sredstva za rad koja služe za obavljanje tih poslova.

Postupke izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, kao i poslove kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata i menjačkih poslova koje je započela Poreska uprava, a koji nisu okončani do 31. decembra 2018. godine okončaće NBS.

Skupština Srbije usvojila je i izmene i dopune zakona o računovodstvu, reviziji, faktoringu i igrama na sreću koji se usaglašavaju s međunarodnim standardima za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Ovim zakonima je propisano da pravna i fizička lica, koja su pravosnažnom presudom osuđena za krivična dela, neće moći da budu osnivači, odnosno vlasnici privrednih društava čija je delatnost registrovana za pružanje računovodstvenih usluga, reviziju, faktoring i igre na sreću.

Preduzetnik koji ima registrovanu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga i igara na sreću ne može da bude osoba koja je pravosnažno osuđena za krivična dela protiv prava po osnovu rada, privrede, imovine, pravosuđa, pranja novca, finansiranja terorizma, javnog reda i mira, pravnog saobraćaja i službene dužnosti.

Poslanici su usvojili i izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji kojima se omogućava poreskim obveznicima da, ukoliko im plaćanje poreske obaveze predstavlja neprimereno veliko opterećenje, a što ceni poreski organ u svakom konkretnom slučaju, pri odobravanju prava na odlaganje plaćanja obaveze ostvare pravo na grejs period do 12 meseci.

Grejs period do 24 meseca moći će da imaju poreski obveznici koji primenjuju plan reorganizacije i finansijskog restrukturiranja.

Usvojene su i izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) čime se ovaj propis usaglašava sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, kojim je predviđeno da pravo na refundaciju PDV na hranu i opremu za bebe može da se ostvari za decu rođenu do 30. juna ove godine.

Izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost omogućeno je da deca koja su rođena do tog datuma iskoriste pravo na refundaciju PDV.

Poslanici su usvojili i izmene i dopune Zakona o akcizama kojima je propisano da se akciza ne plaća na tečni naftni gas i ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380 Celzijusovih stepeni, a koriste se kao sirovina i energenti.

Skupština Srbije usvojila je i Zakon o davanju garancije Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ za Projekat obnovljive energije Kostolac-vetropark, kao i izmenu Zakona o davanju garancije Srbije u korist OTP banke Srbije a.d. Novi Sad, Banke Inteza a.d. Beograd, NBG Banke Malta LTD, „Aik banke“ Niš i UniCredit Banke Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad.

Parlament je potvrdio izmene i dopune Konvencije o privremenom uvozu, Finansijski ugovor Železnička pruga Niš – Dimitrovgrad između Srbije i Evropske investicione banke i Ugovor o garanciji između Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj u vezi Projekta tehničko-putničke stanice Zemun.

Na sednici je potvrđen i Sporazum o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni, i Srbije u vezi Programa podsticanja obnovljive energije : Razvoj tržišta biomase u Srbiji i Multilateralna konvencija za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.