Predsedniku opštine Nova Varoš najviše poverenja, političkim strankama najmanje 1Foto. A. Bubanja

Predsednik Opštine Nova Varoš Radosav Vasiljević uživa najviše poverenje među građanima, a najmanje se veruje političkim strankama i nevladinom sektoru, pokazali su rezultati nedavnog istraživanja javnog mnjenja koje je na inicijativu programa Swiss PRO sproveo Centar za slobodne izbore i demokratiju (CESID).

Većina ispitanika smatra da su privredne i političke prilike na lokalu izuzetno nepovoljne, da su odlazak mladih i loš životni standard ključni problemi, da se ovde teže živi nego u ostatku države. Među građanima preovladava stav da bi turizam trebalo da bude šansa za razvoj i bolji život, za razliku od ranijih istraživačkih ciklusa kada se verovalo da nam je spas u poljoprivredi. Anketirani Novovarošani u visokom procentu nisu zadovoljni kvalitetom usluga u obrazovanju, kulturi i zdravstvu, ali se zato osećaju izuzetno sigurni na polju opšte bezbednosti. Veći deo građana smatra i da opštinske službe funkcionišu dosta dobro, kao i da lokalna vlast uglavnom vodi računa o njihovim potrebama.

U upitniku CESID-a, rađenom na slučajnom, reprezentativnom uzorku od 247 punoletnih građana, navodi se da se predsednik opštine nalazi na prvom mestu po poverenju, jer mu u potpunosti veruje svaki treći ispitanik. Za poteze koje povlači i angažovanost na ovoj funkciji, prvi čovek grada na padinama Zlatara Rade Vasiljević ima podršku 34 odsto građana – za procenat više nego u lanjskom istraživanju. To je duplo bolji učinak u odnosu na njegove prethodnike, ali i znatno bolji rezultat od gradonačelnika u okruženju.

Sudeći po rezultatima istraživanja, po poverenju građana dosta dobro se kotira i opštinska administracija, jer je radom opštinskih službenika zadovoljno 33 odsto Novovarošana. Pozitivan trend sa 32 odsto ima institucija Skupštine opštine, kao i Opštinsko veće, kojem veruje 31 odsto građana. Komplikovanost procedura i dužina njihovog trajanja i dalje su najveće prepreke u komunikaciji sa opštinskom administracijom, ali svega četiri odsto građana smatra da su službenici nestručni i neljubazni, dok je procenat sumnje u njihovu koruptivnost na nivou statističke greške.

Rezultati CESID-a pokazali su i da je, za razliku od istraživanja sprovodenih 2013. i 2017. došlo do znatnog porasta građana koji smatraju da lokalna vlast u potpunosti ili uglavnom vodi računa o njihovim potrebama – taj procenat je sa 26 porastao na čak 79 odsto. „Građani Nove Varoši većim delom smatraju da je politička situacija u zemlji dobra, ali čak 56 odsto njih smatra da su političke prilike na lokalu loše. Novovarošani signaliziraju i na relativno nizak nivo participacije u mehanizmima neposredne demokratije, a jedan od zaključaka je i da građani nemaju gotovo nikakav uticaj na donošenje odluka opštinskih organa. Upozorava i podatak da oko tri četvrtine građana nije upoznato sa načinima na koje se budžetski novac raspoređuje, što je, ipak, za desetak odsto manje nego u prethodnom ciklusu, navodi se još u istraživanju. Oko 60 odsto Novovarošana ubeđeno je da je turizam strateška grana razvoja. Slede agrar sa 19 i trgovina sa osam odsto. Ubedljivo najveći problem za žitelje zlatarskog kraja je odlazak mladih, kao i katastrofalna privredna situacija i nizak životni standard.

– Oko 60 odsto žitelja novovaroškog kraja privredno-ekonomsku situaciju u zemlji ocenjuje kao dobru, ali zato čak 70 odsto građana smatra da je ova slika na lokalu loša. Sa druge strane, oko 59 odsto njih uvereno je da lokalna samouprava čini koliko može kako bi podstakla aktivnosti u ovoj oblasti. Privrednici, međutim, tvrde da lokalna uprava ne daje dovoljnu podršku njihovom sektoru, piše u CESID-ovom istraživanju. U polju konkretnih elemenata životnog okruženja najveći broj građana iskazuje nezadovoljstvo kvalitetom zdravstvenih usluga (79 odsto), obrazovno-vaspitnih institucija i dostupnošću ustanova kulture (po 76 odsto). Upitani da odaberu samo jedan element svakodnevnog života kojim su najmanje zadovoljni, najveći broj ispitanika (25 posto) izdvojio je kvalitet obrazovno-vaspitnih ustanova. Rezultati istraživanja pokazali su i da se više od 95 odsto Novovarošana oseća potpuno ili uglavnom bezbedno u svom gradu. Osećaj delimične bezbednosti ima dva posto ispitanika, dok se tri procenta oseća potpuno nebezbedno.

Pad životnog standarda

Rezultati CESID-ovog istraživanja pokazali su da je životni standard građana novovaroške opštine lošiji u odnosu na prethodne istraživačke cikluse. „Skoro polovina ispitanika kazala je da živi teško podnošljivo. U 2017. takvih je bilo 34 odsto. Svega četiri posto smatra da živi dobro, što je za 11 odsto manje nego pre dve godine. Veliki broj građana – njih 37 odsto, tvrdi da živi podnošljivo. Ogromna većina – 83 odsto smatra da se u njihovoj opštini živi lošije nego u drugim sredinama, navodi se između ostalog u istraživanju.

Građani veruju lokalnim medijima

Čak 65 odsto učesnika istraživanja najviše poverenja ima u lokalne medije. U najvećem broju slučajeva, građani se o prilikama na lokalu informišu preko novovaroškog štampanog glasila Varoške, a slede elektronski mediji – televizije, internet portali i sajtovi sa strane sa 23 procenta poverenja.

– Za njima slede Vlada Republike Srbije i Narodna skupština sa po 22 odsto poverenja građana Nove Varoši. Na začelju ove liste su nevladine organizacije kojima veruje 12 odsto Novovarošana i političke partije sa svega šest odsto podrške. Zanimljivo je da kada se analiziraju rezultati istraživanja, dođe se do zaključka da stanovnici opštine Nova Varoš veće poverenje imaju u lokalne medije i institucije, nego u one koji funkcionišu na državnom nivou, jedan je od zaključaka u CESID-ovom istraživanju.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.