Foto: EPA / Frank May

Vremenom je izgubio svoje versko obeležje i odavno predstavlja praznik svih ljubitelja i zaštitnika životinja bez obzira na veru i naciju.

Ovog dana sve organizacije za zaštitu životinja organizuju posebne informativno-edukativne štandove, radionice, razne vrste edukacija, grupna druženja, prikupljanje donacija i razne druge aktivnosti.

Priznanje Svetskog dana životinja u Srbiji se ove godine dodeljuje dvema istaknutim ličnostima koje su se u dužem vremenskom periodu zalagale za promociju dobrobiti i zaštite životinja u našoj zemlji. Radi se o sociologu i piscu Ratku Božoviću i istaknutoj kantautorki i kompozitorki Aleksandri Kovač, navodi se u saopštenju.

Profesor Božović je kao vrsni intelektualac, mislilac i stvaralac u svom književnom radu veliki deo posvetio upravo promociji dobrobiti kućnih ljubimaca i potrebi da ih kao svoje saputnike i prijatelje prihvatimo upravo kao najbolje prijatelje. Takođe je u svojim brojnim javnim nastupima pokušao da ukaže na važnost i značaj koju životinje imaju u životima svih nas i koliko je odnos prema njima značajan za naš društveni i socijalni razvoj.

Aleksandra Kovač je deo svog života takođe posvetila zaštiti životinja i promociji njihovih prava. Ovo je činila kako na veoma praktičan način, kada je i sama zbrinjavala i brinula o napuštenim životinjama, tako i kroz svoje javne nastupe kada je promovisala udomljavanje životinja i potrebu da se pomogne onima koji su prepušteni ulici i zlostavljanju. Ona je na veoma jednostavan i efikasan način ukazala na to da svako može i treba da bude human i da uprkos brojnim obavezama može da čini dobra dela koja će pomoći onima u nevolji i kojima će oplemeniti ne samo sebe, već i svoje okruženje.

Proslava ovog dana biće organizovana u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu i drugim gradovima širom zemlje, gde će se u školama, vrtićima, organizacijama za zaštitu životinja i drugim institucijama organizovati različite aktivnosti i manifestacije.

Mreža Svetskog dana životinja okuplja sve organizacije,institucije i pojedince koje proslavljaju ovaj dan, a sve radi što bolje i efikasnije zaštite životinja i promocije njihove dobrobiti.