Takođe su Evropljani u većini uvereni da žive gore nego njihovi roditelji i nemaju poverenja ni u nacionalne vlade, ni u međunarodne institucije. Istraživanje je pokazalo i da su građani zemalja pogođenih terorizmom spremniji da prihvate mere za zaštitu od napada, čak i po cenu građanskih prava.

Rezultati istraživanja agencije Ipsos global edvajzer (Advisor) fokusiranog na pet članica EU (Francuska, Španija, Italija, Nemačka i Britanija) ukazali su na rasprostranjeno nepoverenje u vlade i međunarodne institucije.

Većina francuskih građana (61%) uverena je da je kvalitet života njihovih roditelja bio bolji od njihovog.

Istovremeno 80% ispitanika u Francuskoj kaže da bi glasalo za „lidera koji je spreman da menja pravila igre“.

Najveći broj Evropljana veruje da njihova zemlja slabi, što je, prema istraživanju sprovedenom u oktobru, stav koji rađa nepoverenje u tradicionalne političke partije i institucije, preneo je partner portala EurActiv.com Kvest-Frans (Ouest-France)

Kriza poverenja

U Italiji 73% ispitanika smatra da je snaga njihove zemlje u opadanju prema 69% u Španiji, 67% u Francuskoj, 57% u Velikoj Britaniji i 47% u Nemačkoj.

Većina Francuza (61%), Italijana (60%) i Španaca (56%) takođe smatra da im je život gori nego generaciji njihovih roditelja. Takav stav deli i 44% Nemca i 43% Britanaca.

Posledica toga je da je poverenje u nacionalne vlade izuzetno slabo i 89% španskih ispitanika ima malo ili nimalo poverenja u nacionalnu vladu. U Italiji je to reklo 80%, Francuskoj 77%, Nemačkoj 70% a u Britaniji 66% učesnika u istraživanju.

Nepoverenje u međunarodne institucije takođe je najveće u Španiji (77%), ali je značajno i u Francuskoj (65%), Italiji (64%), Nemačkoj i Britaniji (59%).

Traži se jak lider

Opšte nezadovoljstvo koje se beleži „plodno je tle“ za populizam. Uz izuzetak Nemačke, većina ispitanika u zemljama obuhvaćenim istraživanjem veruje da je njihovoj državi potreban snažan lider da je vrati na pravi put. To smatra 72% ljudi u Španiji, 70% u Francuskoj, po 67% u Italiji i Britaniji i samo 34% u Nemačkoj.

Sa ciljem popravljanja situacije, 80% ispitanika u Francuskoj reklo je da bi glasali za „lidera koji je spreman da promeni pravila igre“. Tu spremnost deli 68% Italijana, polovina anketiranih u Britaniji i samo petina u Nemačkoj.

U Španiji 62% ispitanih kaže da bi glasalo za lidera ili partiju koja je spremna da „radikalno promeni status kvo“.

Istraživanje je pokazalo i da bi tek nešto preko polovine ispitanika u Španiji i Francuskoj (52 odnosno 51%) dalo glas lideru koji se ne plaši da kaže šta misli. Neki ispitanici međutim to smatraju suviše ofanzivnim.

Takođe je istraživanje pokazalo da su građani zemalja pogođenih terorizmom u poslednje vreme spremniji da prihvate neophodne mere za zaštitu od tih pretnji, čak i po cenu građanskih prava.

Takav stav deli 59% Francuza i 55% Belgijanaca u poređenju sa samo 35% Italijana i 31% Španaca.