Jedan od vodećih savremenih vizuelnih umetnika, „majstor video-arta“, koji je taj epitet stekao zahvaljujući video-instalacijama, filmovima, elektronskim i muzičkim performansima, od ranih sedamdesetih godina prošlog veka počinje da istražuje mogućnosti novih medija i videa kao sredstva umetničkog izražavanja.

Italijanska retrospektiva Violinog rada obeležava i specijalan odnos koji umetnik ima prema Firenci u kojoj je tokom 1974. godine živeo i radio. Tih meseci svakodnevno prolazeći ispred Palate Vekio, pored replike Mikelanđelovog „Davida“, Viola se oduševljava ranorenesansnim freskama Fra Anđelika, kompozicijom, narativima i estetikom starih renesansnih majstora, delima izloženim u Galeriji Akademije i Galeriji Ufici.

A nakon nešto više od četiri decenije, njegovi radovi, počev od onih najranijih eksperimentalnih („Eclipse“ iz 1974) pa do najnovijih, video-instalacija velikih dimenzija, izloženi su na retrospektivi „Elektronska renesansa“. Emitovani su kao video-projekcije na zidu galerije ili na ekranima različitih dimenzija, pojedinačno, ili kao diptih, triptih ili tetraptih, u specifičnom kontekstu, u palati iz 15. veka i dijalogu sa originalnim radovima majstora renesansne umetnosti.

Iako je uspostavljanje odnosa sa delima klasične umetnosti prisutno u savremenoj umetničkoj praksi, Violin odnos prema freskama Paola Učela, Mazolina ili Pontorma se ne svodi na likovnost ili pastiš, a komparativni podtekst se iščitava u duhovnom i metaforičnom diskursu. Istražujući fenomene prostora, slike i zvuka, Viola ne podražava već uspostavlja simbolične, poetične duhovne relacije sa tradicijom renesanse. Analogije su prisutne, zato da bi se umetnik bavio fenomenima arhetipova, duhovnosti, odnosom doživljaja i spoznaje. Inspirisan tradicijom i savremenim životom, Viola prikazuje ljude, njihove figure i lica, energiju prirode, vodu i vatru, svetlo i mrak, životni ciklus: rađanje i umiranje.

Recepcija „Elektronske renesanse“, sem u estetskom i emotivnom, zanimljiva je i u tehnološkom smislu. Na retrospektivnoj Violinoj izložbi u Firenci prikazani su radovi u kojima se emituju usporene, slou-mošn scene, karakteristične za njegovu ranu fazu, ali i oni vezani za najnovija tehnička dostignuća, kao što su ekrani sa organskim diodama koje emituju svetlost.

Postavka „Elektronska renesansa“ se u Palati Stroci može pogledati do sredine jula 2017. godine.