Foto: Myriams-Fotos / Pixabay

Lekari opšte prakse pružaju kontinuiranu i sveobuhvatnu medicinsku negu pojedincima, porodicama i zajednicama.

U većini od 21 države članice, za koje su dostupni podaci za 2016. godinu, na svakih 100.000 stanovnika bilo je između 60 i 120 lekara opšte prakse, navodi Eurostat.

Dve zemlje prijavile su više od 160 tih lekara na 100.000 građana i to Portugal sa 253 lekara opšte prakse na 100.000 stanovnika i Irska sa njih 179. U obe ove zemlje brojke se zasnivaju na broju lekara opcšte prakse koji imaju dozvolu za rad, ističe Eurostat.

Za njima su slede Austrija, Holandija i Francuska, gde je stopa iznosila između 150 i 160 tih doktora na 100.000 stanovnika.

Na drugom kraju skale je Grčka, koja je prijavila najmanji broj lekara opšte medicine u odnosu na broj stanovnika i to njih 42.

Balkanske zemlje koje nisu članice EU takođe su obuhvaćene ovim istraživanjem tako da je lekara opšte prakse u Makedoniji na 100.000 stanovnika tačno 100, Srbija ih ima 86, a Turska 58. U Crnoj Gori lekara opšte prakse na 100. građana je najmanje i ta brojka iznosi 46.

Foto: Eurostat

Povezani tekstovi