Foto: Wikipedia

Četiri istraživača sa britanskih i španskih univerziteta, predvođeni Rafaelom Hesen sa Univerziteta u Rohemptonu, analizirali su video snimke na kojima je prikazano više od 2000 primera 58 različitih vrsta gestova koji upućuju na igru.

Istraživači, koji su posmatrali šimpanze iz šume Budongo u Ugandi, otkrili su, između ostalog, i da učestaliji gestovi kraće traju, a da su duže sekvence njihovog znakovnog jezika sačinjene od kraćih gestova koji podsećaju na slogove. Ova dva obrasca, inače, postoje u svim jezicima, a reč je o Zipfovom, odnosno Menzeratovom zakonu. Tako su najbolji primeri za Zipfov zakon reči poput ja, ti, mi, a u engleskom nezaobilazni članovi a i the. Jedan od najzanimljivijih primera Menzeratovog zakona jeste reč Brexit – skraćenica koja nam omogućava da u jednom dahu kažemo izlazak Velike Britanije iz Evropske unije.

„Gestualna komunikacija primata se, naravno, veoma razlikuje od ljudskog jezika, ali naši rezultati pokazuju da su ova dva sistema podržana istim matematičkim principima“, objašnjava Hesen.

S obzirom na to da bonobo, koji je takođe primat, koristi neke potpuno iste gestove kao i šimpanze, Hesenova se nada da će „naša studija otvoriti put sličnim studijama kako bismo videli koliko su ovi zakoni rasprostranjeni širom životinjskog carstva“.

Osim što koriste ruke i stopala, šimpanze komuniciraju i ispuštanjem raznih zvukova, različitim položajima tela i izrazima lica. Tako je i prošlogodišnja studija međunarodnog istraživačkog tima ustanovila da šimpanze i deca koriste slične taktike za privlačenje pažnje – tapšanje, pokazivanje na objekat/osobu, i lupanje ekstremitetima.

Sličnostima između ljudi i šimpanza, izgleda, nema kraja.

U saradnji sa Centrom za promociju nauke, „Danas“ predstavlja izabrane priče sa naučnopopularnog portala elementarium.cpn.rs

Povezani tekstovi