Na njegovoj strani je zakon, ali ne i sud 1Foto: Dimitrije Blagojević / FoNet

To nije trebalo da bude težak posao, s obzirom da je ovakva gradnja nedvosmisleno protivzakonita i protivna svim pravnim aktima koji se odnose na pravila izgradnje stambenog prostora. Shodno tome, veće sudija Upravnog suda i donelo je presudu u Minićevu korist. Međutim, nakon nove tužbe i odgovora investitora, veće u drugom sastavu tu presudu je preinačilo, a investitorima dozvolilo da kupatilo i wc postave iznad Minićeve kuhinje i ostave.

Šokiran i ogorčen ovakvom presudom, za koju kaže da je sramna, Minić se već sutradan obratio predsednici suda kako bi se preispitala odluka i rad Veća sudija, a odgovor čeka i danas. U narednim danima obraćao se i Ministarstvu pravde, kao i Visokom savetu sudstva, sa zahtevom da se preispita zakonitost rada članova veća koje je odlučivalo u ovom sporu, ali i da se oni brišu sa liste sudija.

– Veće sudija u kome su bili Stevo Đuranović kao predsednik i sudije Ruža Urošević i Vesna Čogurić, rešavajući po mojoj tužbi protiv tuženog Sekretarijata za inspekcijske poslove gde je predat projekat za nadziđivanje na krovnoj terasi iznad mog stana, u kome je komšija I. D. projektovao svoje kupatilo i wc iznad moje kuhinje, dela terase, dela trpezarije, a tuš kadu iznad moje ostave, donelo presudu kojom moju tužbu odbija i uvažava rešenje tuženog. To znači da Veće odobrava investitoru da postavi svoje kupatilo i wc iznad moje kuhinje, i pored toga što sam u tužbi i na obe rasprave priložio dokaze koji potvrđuju da je odluka investitora nezakonita- priča Minić za Danas.

Do ove proizvoljne gradnje došlo je, objašnjava Minić, jer stanove na spratu nadziđuju dvojica komšija. Prvi je sazidao stan tako da vodovodna i kanalizaciona vertikalna instalacija propisno prolazi kroz njegov stan, dok je se drugi samo priključio na vertikalu susednog stana. Minić je izrazio bojazan da jedan bezazlen kvar može da dovede do toga da njegov stan bude poplavljen otpadnim i fekalnim vodama.

– Cev kojom se komšija I. D. povezao na legalne instalacije dugačka je četiri metra, i putuje od ostave do vertikale u susednom stanu. Ti zidovi i plafon prokišnjavaju i vlaže se već 20 godina, pa mogu da očekujem i da ove instalacije procure. Jedan slivnik je iznad mog šporeta, drugi u ostavi gde držim namirnice. Znači mogu da očekujem da mi voda iz vc šolje procuri na šporet, a ona iz tuš kade u ostavu- rezigniran je Minić. On dodaje da su mu brojni stručnjaci, arhitekte i urbanisti sa kojima se konsultovao, bez razlike potvrdili da je ovakav raspoted prostorija u gradnji protivan svim pravilima i propisima, kao i Zakonu o planiranju i izgradnji.

Minić naglašava da je Upravni sud već rešavao oko iste stvari 2014. i tom prilikom je veće u drugom sastavu donelo presudu kojom uvažava Minićevu tužbu i zabranjuje postavljanje sanitarnih čvorova iznad njegove kuhinje.

– Kako je došlo do toga da jedno Veće sudija donese odluku na osnovu zakona i propisa, dok drugo Veće odluči suprotno uprkos istim predočenim dokazima? A odlučuje na osnovu lažne isprave, netačnih podataka koje je izneo advokat odbrane, da je kupatilo građeno iznad degažmana, hodnika, koji se nalazi u drugom delu mog stana. Iako su sudije imale uvid u pravu dokumentaciju- Pita se Minić i čudi da se ovakve stvari uopšte dešavaju, dodajući da to „vređa dostojanstvo građana“.

Krajem decembra, Iz Ministarstva pravde Miniću su odgovorili da“ Ministarstvo nije nadležno da ispituje način na koji je vođen sudski postupak u delu koji se odnosi na utvrđivanje činjeničnog stanja, u konkretnom predmetu, izvođenje dokaza i njihovu ocenu, kao i zakonitost sudskih odluka. Sudsku odluku može ispitivati samo Sud u zakonski propisanom postupku. Savesnost i profesionalno postupanje sudije ne ceni ovo ministarstvo, te vam ukazujemo da možete podneti prijavu Disciplinskom tužiocu Visokog saveta sudstva“.

S druge strane, prema odgovoru koji je Miniću ubrzo potom poslao i Visoki savet sudstva, ni ta institucija nema takva ovlašćenja.

„Visoki savet sudstva, kao samostalni i nezavisni organ koji po Ustavu i zakonu obezbeđuje i garantuje nezavisnost sudova i sudija, čije nadležnosti su propisane Zakonom o Visokom savetu sudstva, nema ovlašćenja da ceni postupanje sudija tokom vođenja postupka, jer bi to predstavljalo povredu načela zavisnosti sudije, niti ima zakonom propisanu nadležnost da preispituje odluke suda. Takođe, nije u nadležnosti VSS da razmatra i ocenjuje pritužbe koje se tiču rada suda, ovo stoga što je postupak po pritužbi propisan Zakonom o uređenju sudova i u nadležnosti je presednika suda. Sudsku odluku može preispitivati samo nadležni sud u zakonom propisanom postupku, saglasno odredbi člana 3. stav 3. zakona o uređenju sudova. Odredbom člana 1. stav 2. Zakona o sudijama, propisano je da je sudija nezavisan u postupanju i donošenju odluka, a odredbom člana 5. stav1. da sudija ne može biti pozvan na odgovornost za izraženo mišljenje ili glasanje prilikom donošenja sudske odluke, osim ako se radi o krivičnom delu kršenja zakona od strane sudije, a u kom slučaju je za postupanje nadležno javno tužilaštvo“, navedeno je u odgovoru VSS.

Nezakonito

U Pravilniku o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova, Zakona o planiranju i izgradnji, u članu 17. navodi se da „kupatilo i wc ne smeju da se projektuju iznad dnevne i spavaćih soba, kao i kuhinje stanova na nižoj etaži“.