Radojičić: Grad će poboljšati parametre za bolji plasman na "Duing biznis" listi 1Zoran Radojičić Foto: Beoinfo

On je danas ragovarao sa predstavnicima Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) o definisanju aktivnosti koje će Grad Beograd preduzeti kako bi se poboljšali parametri koje ceni Svetska banka za više pozicije Srbije na „Duing biznis“ listi.

„Kada Svetska banka ocenjuje stanje u Srbiji za sve parametre koristi Grad Beograd i zato je koordinacija sa glavnim gradom na ovu temu značajna. Danas smo održali sa NALED prvi sastanak na kome smo prošli kroz sve te parametre i jasno smo identifikovali delove na koje Grad Beograd direktno utiče“, rekao je gradonačelnik.

Jedna od oblasti u kojoj Beograd može tome da doprinese su urbanizam, porezi koji su u nadležnosti Grada Beograda, manje procedure i naplate komunalnih taksi elektronskim putem, naglasio je Radojičić.

Beograd se koristi kao reper za Srbiju po metodologiji Svetske banke i zato je važno da poboljša poziciju na „Duing biznis” listi na kojoj je sada na 44, od 190 mesta, prenosi Beoinfo.

Srbija se nalazi na 44. od 190 mesta „Duing biznis” liste Svetske banke za 2020. godinu.