Foto: Grad Beograd (Arhiva)

, kao i jasna pravila prema kojima će moći da nastave da posluju, najavio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić. On je istakao da će plan definisati zone i šta u svakoj od njih može da se nalazi, a na osnovu toga najkasnije do kraja maja biće doneta nova odluka o postavljanju splavova, koja će definisati obaveze njihovih vlasnika i obaveze Grada.

Važno je naglasiti da će u ovu problematiku biti uvedene i institucije koje se bave urbanizmom, pa će svaki splav morati da ima i njihovu saglasnost, a ne da svaki objekat izgleda onako kako vlasnik odluči, rekao je Vesić za TV Prva. Prema njegovim rečima, splavovi čiji vlasnici ne budu izmirivali finansijske obaveze prema Gradu biće uklonjeni o tršku vlasnika. Vesić je rekao da Grad priprema i niz odluka u vezi sa bukom, podsetivši da je za to potrebna izmena zakonskih propisa na kojima se radi sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine.

Naša ideja je da komunalni policajci i inspekori mere buku, a ne da to radi, kao što je sada slučaj, ovlašćena firma čiji predstavnici na lice mesta dođu pet ili šest dana nakon prijave građana, kazao je Vesić, dodavši da će biti jasno definisane sankcije za one koji krše propise koji se odnose na buku. (

Povezani tekstovi