Vesić: Pomoć porodicama u Novogradskoj ulici 1Foto: Grad Beograd

Vesić je obavestio stanare oštećenih objekata da je Gradski zavod za veštačenje završio analizu i utvrdio uzroke zbog kojih je došlo do pomeranja tla i uništenja kuća. Rekao im je da je Grad Beograd angažovao Građevinski fakultet da uradi projekte sanacije za svaku od ugroženih kuća. Dodao je da će Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda i JKP Beograd put uraditi projekat sanacije puteva i trotoara, dok će JKP Beogradski vodovod i kanalizacija već radi projekat sanacije vodovodne i kanalizacione mreže sa instaliranjem kompletnog odvoda kišne kanalizacije za ovaj deo Novogradske ulice. 

Jedanaest ugroženih porodica koje ovde žive dobile su interventnu novčanu pomoć u visini od tri prosečne plate, dok će preostalih 15 porodica ovu pomoć dobiti čim njihovi zahtevi budu obrađeni. Svim porodicama koje ne mogu da žive u svojim kućama Grad Beograd je obezbedio privremeni smeštaj u zemunskom naselju Kamendin. Na proleće, čim budu završeni projekti krećemo sa izgradnjom nove kanalizacione i vodovodne mreže sa odvodima za kišnu kanalizaciju kao i rekonstrukcija ulice i trotoara. Kada Građevinski fakultet bude završio projekte sanacije kuća pomoći ćemo vam da sanirate svoje kuće u skladu sa zakonom. Pomoći ćemo u građevinskom materijalu i na druge načine da vam smanjimo troškove sanacije – rekao je Vesić.

Vesić je dao nalog JKP Beogradski vodovod i kanalizacija da uradi nivelaciju delova Novogradske ulice i rešetki kako bi se omogućilo da atmosferske padavine otiču do prvog odvoda i sprečilo da padavine u narodnom periodu ne povećaju oštećenja objekata.

Ne čekajte padavine i već sutra da budete na terenu i radite rekao je Vesić direktoru Vodovoda.

Kako je saopšteno, Vesić je najavio da će na svakih sedam dana proveravati šta je od dogovorenog urađeno.