Dekanka ne može biti i odbornica SNS 1ilustracija Foto: pixabay / jackmac34

Mi, profesori, docenti i asistenti Filološkog fakulteta, vaše kolege, smatramo da ne možemo više ćutati i zatvarati oči i zato želimo da vas ovim putem obavestimo o sledećim činjenicama ili da vas na njih podsetimo.

U važećem Statutu Univerziteta u Beogradu, u članu 65, stav 5, piše:

Dekan ne može biti lice izabrano, postavljeno ili imenovano na funkciju u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili lokalne samouprave (…).

Ova odredba Statuta Univerziteta nedvosmislena je i obavezujuća. Ne može se zaobići, ublažiti, poništiti ili staviti van snage nikakvom odlukom Saveta Fakulteta ili Nastavno-naučnog veća. Ne može se kršiti niti kreativno tumačiti.

Pošto Skupština grada Beograda jeste organ lokalne samouprave, a pošto je prof. dr LJiljana Marković 2018. god. izabrana za gradskog odbornika i to je još uvek kao član odborničke grupe Aleksandar Vučić – Zato što volimo Beograd! – ta činjenica automatski je formalnopravno diskvalifikuje za dekansku funkciju. Gradski odbornik ne može biti dekan fakulteta.

I pored toga, prof. dr LJiljana Marković danom izbora za gradskog odbornika nije podnela ostavku na mesto dekana niti se odrekla odborničke funkcije, a Savet Fakulteta u međuvremenu nije našao za potrebno da obezbedi poštovanje propisa i razreši je dužnosti dekana.

Štaviše, prof. dr LJiljana Marković se, s mesta stranačkog gradskog odbornika, za dekana kandiduje još jednom, i dalje grubo gazeći Statut Univerziteta u čijem je donošenju kao član Senata i lično učestvovala.

Uvažene kolege, želimo da vam skrenemo pažnju na još jedan sraman podatak. Na sajtu Državne revizorske institucije može se naći Izveštaj o reviziji pravilnosti poslovanja Filološkog fakulteta u 2017. god. gde se pored brojnih uočenih finansijskih nepravilnosti može naći detaljan anoniman spisak s podacima o tome koliko je svakom zaposlenom isplaćeno u 2017. godini. Pet osoba na vrhu spiska imalo je u 2017. godini NETO godišnja primanja od 5.900.776, 5.896.220, 4.048.420, 3.863.968 i 3.582.585 dinara, odnosno prosečna mesečna primanja od 491.731, 491.351, 337.368, 321.997 i 298.548 dinara!

Ta primanja ostvarena su na osnovu višemilionskih „autorskih honorara“ isplaćenih preko osnovne plate. Ko je odobrio te autorske ugovore i za koje poslove je toliki novac isplaćivan? Zbir neto godišnjih primanja samo njih petoro iznosi skoro 200.000 evra! Taj novac odgovara godišnjoj plati skoro trideset saradnika i asistenata. Čitava jedna slušaonica!

Ovi podaci su javni i pozivamo vas da nam ne verujete na reč već da sami pročitate izveštaj revizora, pa možete izbrojati koliko još ima osoba koje su u 2017. god. na ime „autorskih honorara“ prihodovale najmanje po 1.000.000 dinara neto preko osnovne plate. Setite se ovih brojki kada sledeći put budete od rukovodećih ljudi fakulteta dobili odgovor da se mora stezati kaiš.

Iz svih ovih razloga, nadajući se da naša ustanova može povratiti svoj nekadašnji ugled i integritet i postati mesto gde se propisi poštuju a rukovodeća funkcija ne koristi za lično bogaćenje, smatrajući da prof. dr LJiljana Marković ne može biti ponovo dekan ni statutarno – jer joj Statut Univerziteta to zabranjuje, ni moralno – jer je izigrala pruženo joj poverenje besramno puneći fakultetskim novcem svoje džepove i džepove odabranog kruga ljudi – mi, profesori, docenti i asistenti Filološkog fakulteta:

POZIVAMO dekana prof. dr LJiljanu Marković da odustane od ponovne kandidature za dekana.

POZIVAMO svoje kolege, članove Nastavno-naučnog veća da ne glasaju za kandidaturu prof. dr LJiljane Marković.

POZIVAMO svoje kolege, članove Saveta Filološkog fakulteta iz redova zaposlenih da prof. dr LJiljanu Marković odbiju da izaberu za dekana.