Ka ravnopravnosti u skladu sa evropskim standardima 1foto FoNet Milica Vučković

Danas 29 od 46 država članica Saveta Evrope priznaje istopolne zajednice ili brakove. Ovo bi mogla da bude godina u kojoj će Srbija postati 30. evropska država koja će omogućiti priznanje istopolnim parovima. Priznavanje prava istopolnih parova započeto je pre četvrt veka, u članicama Saveta Evrope poput Belgije i Holandije.

Vremenom se praksa Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa pravima istopolnih parova značajno razvila. Taj sud je 2015. godine izrekao istorijsku presudu u predmetu Oliari i drugi protiv Italije po predstavci tri istopolna para, koja prema italijanskom zakonodavstvu nisu imala mogućnost da zaključe brak, niti bilo koji drugi vid građanske zajednice.

Sud je utvrdio da je došlo do povrede člana 8 (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života) Evropske konvencije o ljudskim pravima. Sud je istakao da bi u nedostatku mogućnosti da se sklopi brak, građanska zajednica ili registrovano partnerstvo bili najprikladniji načini da se istopolnim parovima omogući pravno priznavanje njihovog odnosa. U toj odluci je Sud primetio kako među državama Saveta Evrope postoji trend ka pravnom priznavanju istopolnih zajednica. Ova presuda je podstakla taj proces u Evropi: ne samo da je Italija usvojila poseban zakonski okvir kojim se, u formi građanske zajednice, garantuje priznanje i zaštita posvećene i stabilne istopolne zajednice, već je taj primer sledilo još pet zemalja.

Tako praksa Evropskog suda za ljudska prava bez nametanja obaveznog prava na sklapanje braka istopolnih  parova, predlaže ozakonjavanje istopolnih zajednica kao najbolji način zaštite njihovih prava.

Sledeće nedelje, 17. maja, obeležava se Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije. Svetska zdravstvena organizacija je 17. maja 1990. godine odlučila da ukloni homoseksualnost iz Međunarodne klasifikacije bolesti. Sada je dobra prilika da se podsetimo – i da podsetimo vlade – da moramo da napravimo dalje korake ka izgradnji društva bez diskriminacije, koje će prigrliti različite seksualne orijentacije i rodne identitete i zaštititi prava svih svojih građana.

Prošle godine je Vlada Srbije zatražila od Saveta Evrope mišljenje o nacrtu Zakona o istopolnim zajednicama. Eksperti Saveta Evrope pozdravili su ovu vladinu inicijativu kojom se teži dostizanju pravnih standarda u oblasti borbe protiv diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, kao i u pogledu zaštite socijalnih prava. U analizi Saveta Evrope se ističe da će usvajanjem posebnog pravnog okvira za istopolne parove, Srbija napraviti značajan korak ka dostizanju standarda koji se tiču ravnopravnosti.

Institucije Srbije sada mogu da sprovedu ovu preporuku i ulože dodatni napor da obezbede skoro usvajanje Zakona o istopolnim zajednicama u Srbiji. Savet Evrope i Evropska unija, zahvaljujući svom zajedničkom projektu „Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji“, spremni su da podrže Srbiju u ovom važnom poduhvatu.

U septembru ove godine Beograd će biti prvi grad na Balkanu domaćin Juroprajda. Ima li od toga bolje motivacije da se konačno zakonski urede odnosi istopolnih parova i zaštite njihova prava, baš kao što su zaštićena prava svih ostalih građana Srbije?

Uoči Međunarodnog dana protiv homofobije, transfobije i bifobije, Savet Evrope podržava IDAHOT+ Forum 2022, glavni evropski događaj za prava LGBTI osoba, koji zajedno organizuju Vlade Republike Kipar i Ujedinjenog Kraljevstva. Forum počinje u Limasolu, na Kipru, danas, 12. maja.

Autor je šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.