Foto: FreeImages / Cierpki

Dveri nisu protiv vakcinacije, već izražavaju sumnju u kvalitet stranih vakcina. Podržavamo vakcinaciju, ali proverenim domaćim vakcinama kao što je to rađeno decenijama unazad u našoj zemlji. Smatramo da država treba da omogući bezbednu vakcinaciju klinički ispitanim domaćim vakcinama i da uključi struku u kampanju, ali da na kraju ipak roditelji odluče da li žele ili ne žele da vakcinišu decu.

Ono što smo ponovili u nekoliko saopštenja za javnost je da se zalažemo da nadležne strukovne organizacije donose stručna mišljenja, u ovom slučaju o potrebi za vakcinacijom, odnosno da ova tema nije tema za političare; da Srbija obnovi proizvodnju vakcina po najvišim svetskim standardima kvaliteta i direktno unapredi zdravstvenu bezbednost građana, kao i da se preispita Zakon o zdravstvenoj zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i roditeljima omogući da uz adekvatnu informisanost odlučuju o dobrobiti svoje dece. Dveri se protive svakoj represivnoj meri, naročito kada je ona usmerena na porodice ili na ograničavanje prava roditelja. Ukoliko strukovna udruženja odluče da je potrebno postići veći obuhvat stanovništva vakcinacijom, onda je potrebno sprovoditi kontinuiranu edukaciju stanovništva o neophodnosti vakcinacije dece, umesto sprovođenja represivnih zakona.

Informativna služba Srpskog pokreta Dveri