Foto: Medija centar

Da je Goran Mladenović u kući imao struju, sveća ne bi gorela, a ni požara ne bi bilo! Kažu, da je više od godinu dana živeo u kući bez struje.

Kao što je poznato, zbog isključenja sa mreže, više hiljada građana Srbije u dužem vremenskom periodu živi bez električne energije.

Šta još treba da se desi da bi država rešila problem nezakonitog isključenja građana sa električne mreže. Neprihvatljivo je da u Srbiji u 21. veku građani žive bez struje.

Prema evropskom zakonodavstvu, snabdevanje električnom energijom spada u oblast USLUGA OD OPŠTEG EKONOMSKOG INTERESA, koje su vrlo bitne za kvalitet života građana i one su obrađene u posebnoj direktivi.

Ova direktiva je implementirana i u srpskom Zakonu o zaštiti potrošača, gde postoji član pod nazivom Zaštita od obustave pružanja usluga. Isključenje sa mreže mora da bude poslednja mera, posle primene svih ostalih raspoloživih mera:

– Ako se radi o siromaštvu, Vlada donosi Uredbu o ugroženom potrošaču i tu nema isključenja struje.

– Ako se radi o neispravnom brojilu, EPS je nadležan da ga dovede u ispravno stanje i tu nema isključenja.

– Ako potrošač prigovori na visinu računa ili tačnost očitane potrošnje, spor se rešava na sudu po tužbi snabdevača električnom energijom, i tu nema isključenja sve dok se na sudu ne utvrdi stvarno stanje putem veštačenja ovlašćenog sudskog veštaka.

Presudu ni u kom slučaju ne donosi EPS već sud.

Ako bi se stvarno sprovodila evropska direktiva o Uslugama od opšteg ekonomskog interesa, obustava pružanja ovih usluga bi bila moguća samo nakon sudske presude.

Prema izjavama potrošača, EPS je protiv njih podnosio krivične prijave, ali su one odbijene, jer nema dokaza za njihovo pokretanje. A zatim je presudu, ne poštujući Zakon, donosio sam EPS: Proglašavao je potrošače krivim i obustavljao im pružanje svojih usluga, što je, kako ovaj primer ukazuje, dovelo i do ugrožavanja bezbednosti života građana.

Koliko ovakvih slučajeva treba da se desi da bi se sprečilo nezakonito postupanje EPS-a?

Za ovakvo stanje sem EPS-a odgovoran je i njegov osnivač, a to je Vlada Republike Srbije.

A u članu 90 Ustava Republike Srbije piše: „Republika Srbija štiti potrošače. Posebno su zabranjene radnje usmerene protiv zdravlja, bezbednosti i privatnosti potrošača, kao i sve nečasne radnje na tržištu“.

Pa čiji smo mi građani ako nas naša država ne štiti?!

Autor je predsednik Centra za zaštitu potrošača „Forum“ – Niš