Vučić učestvuje u izbornim aktivnostima protivzakonito: Šta je sve bivši sudija Savo Đurđić napisao u prijavi protiv predsednika Agenciji za sprečavanje korupcije? 1foto FoNet/Instagram Miloš Vučević

Podneo sam prijavu Agenciji za sprečavanje korupcije protiv Aleksandra Vučiću, koji protivzakonito učestvuje u izbornim aktivnostima kao predsednik Republike.

Povodom izbora u Srbiji zakazanih za 17. decembar i nekoliko prigovora birača koji su podneti Republičkoj izbornoj komisiji (RIK) povodom proglašene izborne liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“, obraćam se Agenciji za sprečavanje korupcije koristeći zakonsko pravo da prijavim nespojivost članstva i funkcija u političkom subjektu i sukob interesa predsednika Republike Aleksandra Vučića kao nosioca stranačke liste i aktivnog učesnika izbornih aktivnosti.

O ovome se do sada nije javno izjašnjavala Agencija za sprečavanje korupcije, iako je kao samostalan i nezavisan državni organ oformljena i nadležna da vodi postupak u kome se odlučuje o povredi zakona i rešava o nespojivosti i sukobu interesa pri obavljanju javnih funkcija.

Smatram da su navedeni prigovori, bez obzira što su kratki, uniformni i svi odbijeni kao neosnovani rešenjem RIK-a, uz kratko obrazloženje da se ovaj organ izjašnjava isključivo o Zakonu o izboru narodnih poslanika (ZINP), osnovani.

Takođe, da Upravni sud nije valjano postupio kada je po žalbi jednog od podnosilaca prigovora doneo odbijajuću presudu zaključujući da odredbama ZINP-a „nije propisano da lice koje je predsednik Republike ne može dati pismenu saglasnost da se u nazivu izborne liste i koalicije upotrebi njegovo ime“, jer to nije ono šta se osporava.

Ističem da je navedenom odlukom RIK-a o proglašenju izborne liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ prekršen čl. 111 Ustava u kome je definisano da „predsednik Republike izražava državno jedinstvo Republike Srbije“.

Jedna politička stranka ili grupacija ne predstavlja celokupnu državu, pa na ovaj način predsednik deli građane Republike Srbije i direktno radi na podrivanju i rušenju državnog jedinstva. To je i kršenje člana 112 Ustava (Nadležnosti…), čime se izbori poslanika za Narodnu skupštinu čine unapred nelegitimnim.

Dodajemo da se radi i o kršenju čl. 4 Ustava o načelu podele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, čiji se odnos zasniva na međusobnom proveravanju i ravnoteži (koja se sistemski kompromituje ukoliko aktuelni najviši predstavnik suverenosti i izvršne vlasti predvodi kampanju bilo koje stranke za izbor zakonodavne vlasti i lokalnu samoupravu) i člana 115 Ustava prema kojem: „Predsednik Republike ne može obavljati drugu javnu funkciju ili profesionalnu delatnost.“

Bitno je da u pokrenutom postupku Agencija utvrdi da li joj se do sada povodom navedenih aktivnosti Aleksandra Vučića i mogućeg sukoba interesa kao predsednika Republike obraćao lično Vučić, ali i drugi subjekti, i da li mu je u tom slučaju i šta odgovoreno.

Tako će se utvrditi da li je on nakon ponovnog izbora na funkciju predsednika Republike u roku od pet dana prijavio Agenciju svoju funkciju predsednika SNS i zatražio njihovo mišljenje.

Argumentacija iz presude Upravnog suda da ZINP nije propisao da predsednik Republike ne može dati saglasnost da se njegovo ime upotrebi za nosioca liste je toliko formalistička i površna, da jednako tako i tim pre, svako ko poznaje i uvažava ustavnopravni i zakonski položaj predsednika Republike, može da postavi kontra-pitanje – a gde piše da to može, i na osnovu kojih odredaba?

Vučić učestvuje u izbornim aktivnostima protivzakonito: Šta je sve bivši sudija Savo Đurđić napisao u prijavi protiv predsednika Agenciji za sprečavanje korupcije? 2
Foto FoNet Ljiljana Stojanović

Činjenica je da su na prethodnim izborima koji su zajedno sa predsedničkim održani 3. aprila 2022. godine, saglasno odredbama ZINP-a koji je početkom te godine donet od strane jednokoalicijske Narodne skupštine, sve izborne liste SNS-a nosile ime Aleksandar Vučić, pretpostavljam zbog toga što je u čl. 69 st. 5 ovog Zakona uneta odredba da „nosilac liste može biti i lice koje je kandidat za drugi državni organ, odnosno kandidat ili nosilac liste za izbor organa APV ili jedinicu lokalne samouprave za koju se istovremeno sprovode izbori“.
Međutim, ova odredba je i tada samo naizgled (2022. je konkurisao za novi mandat sa funkcije predsednika Republike, pa nije bio samo „kandidat za drugi državni organ“) opravdavala nakaradnu i apsurdnu postavku da Aleksandar Vučić kao predsednik Republike može da bude nosilac svih izbornih lista.

U pogledu predstojećih izbora uopšte se ne radi o istovremenom sprovođenju predsedničkih i nekih drugih izbora, pa je i dosadašnji pravni stav nadležnih organa da listu za parlamentarne i lokalne izbore može da predvodi predsednik Republike i da može neposredno da vodi izbornu kampanju – apsolutno pogrešan! Da je prethodno tražio i dobio pozitivno mišljenje Agencije ili podneo ostavku na tu funkciju, to bi onda možda bilo moguće.

Svojim nastupima na mitinzima SNS u Leskovcu 5. novembra, u Pirotu i u Smederevu 11. novembra, te u svojim nastupima o ovoj temi na javnom servisu, medijima sa nacionalnom frenkvencijom, pa i na društvenim mrežama, Aleksadar Vučić je kao predsednik Republike Srbije višestruko prekršio član 40 Zakona o sprečavanju korupcije.

Držao je stranačke govore i time pomogao da izborna lista SNS za parlament dobije što više glasova/poslanika. Tako je sebe zaštitio od kažnjivosti za kršenje Ustava o čemu odlučuju poslanici.

Norme člana 40 ovog Zakona koje su prekršene su: javni funkcioner je dužan da javni interes ne podredi privatnom, da se pridržava propisa koji uređuju njegova prava i obaveze i da održava poverenje građana u savesno i odgovorno obavljanje javne vlasti. U pitanju su i norme iz st. 2 i 3 istog člana.

Biro za društvena istraživanja stoga smatra da Aleksandar Vučić, davanjem imena listi SNS daje svoj visoki rejting, koji je nastao u neregularnim medijskim uslovima nesakcionisane medijske propagande u kojoj je predstavljen sa 90 odsto u centralnim informativnim emisijama.

Tu dolazimo i do toga da je Aleksandar Vučić prekršio i odredbe Zakona o sprečavanju korupcije u delu o nespojivosti članstva i funkcije u političkom subjektu.

Sve vreme nije jasno da li on nastupa kao predsednik Republike ili stranački aktivista, što je prema odredbama zakona uvek dužan da naglasi. Suprotno čl. 50 st. 5, koristio je javne skupove na kojima učestvuje i susrete koje ima u svojstvu javnog funkcionera za promociju političkih stranaka i njihovih izbornih programa, te poziva birače da za njih glasaju na izborima.

S obzirom da je izborna kampanja u toku, Agencija je dužna da me u roku od pet dana obavesti o svom mišljenju i da li pokreće postupak po službenoj dužnosti. Nadam se da vi, kao nažalost većina institucija u našoj zemlji, nećete pokušati da izbegnete obavljanje svojih nadležnosti.

Takođe, nadam se da će svi građani Srbije, u zakonskom roku od narednih 15 dana, a svakako pre zakazanih izbora, saznati šta je povodom ovog postupka izjavio Aleksandar Vučić i šta ste odlučili.

Autor je bivši sudija i član Visokog saveta sudstva

Stavovi autora u rubrici Dijalog ne odražavaju nužno uređivačku politiku Danasa.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari