Foto: Arhiva

Privatnim vlasnicima kompanije opstaju dok uspešno posluju, a naša država, koja je preveliki neodgovorni vlasnik kapitala, održava mnoge propale kompanije sa dugom mnogo većim od imovine, koji ostvaruju gubitke i ne izmiruju obaveze, pa kvasaju olako trošeni javni rashodi. Imovina Galenika vredi oko 150 miliona pretežno nepokretnosti, a dug joj je 250 miliona evra i ima tajanstvena „velika“ sporna potraživanja. A godišnje prodaje samo 48 miliona evra, od čega je izvoz 7 miliona. Država je donedavno bila vlasnik 70 %, Akcionarski fond 15 % i ostali građani 15 % akcija Galenike.

Vlada i državni Srbijagas su konvertovali 119 miliona evra potraživanja u kapital Galenike, koji su za tu svrhu procenili na čitavih 86 miliona evra. Vlada eto ponovo koristi Srbijagas mimo njegove delatnosti i on je konverzijom stekao 15 %, država sad ima 72 %, a Akcionarski fond i drugi građani su opali na po 6 % kapitala. Te konverzije su subvencije države na teret poreskih obveznika, a nije obznanjeno šta će od toga i kad biti povraćeno u budžet. Bilo je jeftinije plaćati 1.400 zaposlenih, od kojih se procenjuje da je pola višak, nego prodavati njene proizvode ispod koštanja. Galenika je zatvoreno akcionarsko društvo, da se ne bi na berzi doznavalo išta o njenoj vrednosti, a milioni građana njenih akcionara se ništa ne pitaju.

U Galenici je preostali potencijal njena prav na brojne marke i učešće na tržištu, ali nadasve sa vredna lokacija zemljišta i objekatia. Ali, njeno finansijsko stanje i zapuštenost prodaje farmaceutskih proizvoda, daje male nade u uspešnu proizvodnju. Stečajem se davno mogla prodati sva upotrebiva imovina Galenike i time omogućiti uspešna poslovanja u rukama sposobnog kupca.

Njen kupac će raditi samo u svojem interesu.

Ministarstvo privrede je objavilo poziv za prodaju 94 % kapitala Galenike traženjem ponuda, pa onda javnim aukcijom. U taj procenat su uključene sve akcije države, Srbijagasa i Akcioraskog fonda, iako po zakonu one pripadaju milionima građana. Zaključakom Vlada je obavezala sve „državne poverioce“ da oni otpišu potraživanja od Galenike, ako prodaja kapitala uspe, a iznos tog poklona koji je dodatna subvencija nije poznat. Kupac se obavezuje da dokapitališe Galeniku ulaganjem 25 miliona evra, a rečeno je da će se time Galenika razdužiti za 71 milion evra duga bankama. To je ulaganje kupca u svoju kompaniju. Javilo se desetak kandidata za učešće u aukciji sa početnom cenom kapitala od bar 1 evro.

Neko je kapital Galenike procenio na minus 152 miliona evra, pa je to stavljeno i u oglas, koji tako najavljuje rasprodaju „negativni kapital“, za razliku od pomenute konverzije kad je kapital bi pozitivan 86 miliona evra. Za kapital Galenike prihvatljivi su samo kupci koji su godišnje prometovali bar 300 milona evra, kakvih nema u Srbiji. Celo domaće farmaceutsko tržište je oko 800 miliona evra, trećina su generički lekovi, a dve trećine su uvozni lekovi, a cene su uvelike regulisane. Prodaji kapitala samo stranom kupcu ne prethodi nikakva studija očekivanog. Kupac će posebno ceniti stečenu imovinu, a šta će biti sa proizvodnjom lekova videćemo. Ako ovakva privatizacija uspe, ona će koristiti stranom kupcu i finansijskim kreditorima Galenike, a na štetu državnim poveriocima, poreskim obveznicima i građanima. Stečaj je odavno bio bolji. 

Autor je konsultant i redovni član Naučnog društva ekonomista Srbije