Četnici su ceo rat bili u šumi 1ilustracija Foto: pixabay / jackmac34

Gospodin V. Sekulović u nekoliko mahova u vašem listu proba da sve nacionalističke pokrete u Jugoslaviji u Dr. sv. ratu ugura u isti kalup.

Ustaše, belogardejci, balisti, ljotićevci nesumnjivo spadaju u korpus okupatorskih saradnika, ali… JVuO, kao predstavnik legalne i legitimne vlasti, ne može se tu uklopiti.

JVuO nije bila organizovana po jednonacionalnom principu, kao ni po jednopartijskom. Okolnost sukoba sa partizanskim pokretom, takođe antifašističkim, lako je objašnjiva njihovom deklaracijom da se bore i za promenu režima, što u okupiranoj zemlji odgovara veleizdaji.

Ključni element koji onemogućava svrstavanje JVuO u kolaboracionistički još je činjenica da su ceo rat proveli u šumi, ucenjeni od strane okupacionih vlasti.

Nadam se da će se g. Sekulović setiti da su pregovore sa Nemcima (pod okriljem Pavelićeve vlasti) vodili i partizani.

S poštovanjem.