Objavili smo najrazličitija sećanja na Zagu Golubović 1Foto: FreeImages / Cierpki

Glavne zamerke koje ste izneli meni kao autorki navedenog teksta a i redakcijskom kolegijumu jesu to što je tekst o životu i delu Zage Golubović objavljen pod naslovom koji je, po Vašoj oceni – bombast i tabloidan, a posebno zamerate što je sagovornica, odnosno izvor informacija o životu Zagorke Golubović bila istoričarka Latinka Perović.

Naslov koji ocenjujete kao bombastičan i tabloidan, nije ništa drugo do spoj najupečatljivijih izjava sagovornica koje su za ovaj tekst konsultovane. To jeste izbor redakcije, iza koga ja kao novinarka i redakcijski kolegijum stojimo i sada jer smo ocenili da je to ono što bi zainteresovalo i čitaoce, koji do ovog trenutka možda i nisu bili poznavaoci rada i opusa profesorke Golubović, da se zainteresuju i pročitaju nešto više o tome.

Vest o smrti Zage Golubović zadesila nas je dan nakon godišnjice ubistva premijera Zorana Đinđića, te smo u svetlu tog događaja povezali dva važna uma u političkom životu Srbije, svakako veoma različita u svojim gledištima. Osim toga, kao što je i u tekstu navedeno, povezuje ih intelektualno okruženje Praksisa, sa kojim je Đinđić sarađivao, a Zaga bila članica Saveta. Na ovom mestu i u formatu i temi teksta koji smo objavili, zaista nije bilo prostora niti povoda da se ulazi u dublje objašnjenje i analizu razlika ili sličnosti između ovakvih umova.

Što se Vaše druge opaske tiče, kao što ste i sami naveli, gospođa Latinka Perović je istoričarka, dakle i više nego kvalifikovana da govori o prilikama koje se već mogu podvesti pod istoriju, a koje su uticale na život i oblikovale stavove Zage Golubović. Osim toga, Perović je pozvana da govori i kao savremenica Zage, i upravo neko ko možda i nije u svakom trenutku delio njene stavove može objektivno da svedoči i događajima u kojima su obe učestvovale. Ona nije „glavni izvor informacija“ kao što navodite, ona je pozvana da komentariše informacije o životu Zagorke Golubović, za koje su osnovni izvori bili zvanične biografije na sajtu Vikipedija, ali i na sajtu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.

Primetili ste i da bi najpozvaniji da govore o Zagi Golubović mogli biti Dragoljub Mićunović i Trivo Inđić, i upravo njih je kao kompetentne sagovornike video i redakcijski kolegijum Danasa, te sam sa njima pokušala i da stupim u kontakt, ali to nažalost u datom trenutku nije bilo moguće. U kratkom vremenu u kome je bilo potrebno napisati ovaj tekst, nažalost, nije moguće uvek doći do svih sagovornika, ali zato je Danas nastavio da objavljuje, što ste mogli primetiti ako ste čitali kasnija izdanja naših novina, različite stavove i sećanja na rad Zage Golubović.

Autorka je novinarka dnevnog lista Danas