Aleksandra Popović

Objavili smo najrazličitija sećanja na Zagu Golubović 1

Objavili smo najrazličitija sećanja na Zagu Golubović

Smatram svojom profesionalnom dužnošću da kao autorka članka „Odlazak suverene pameti od koje je učio i Đinđić“ objavljenim povodom smrti profesorke Zagorke Golubović, odgovorim na kritike sociologa Božidara Jakšića u tekstu „Bombast naslov i Latinka Perović“.