Pogrešna slika o broju slobodnih mesta 1Foto: Pixabay/Sakurayim

Naime, navedeno je da je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja ostalo „još 69 mesta za studente koji će plaćati svoje školovanje“.

Informacija nije potpuna i stvara lažnu sliku jer je neophodno bilo navesti da se radi o Osnovnim strukovnim studijama (kao što je, na primer, korektno navedeno kod Stomatološkog fakulteta). Dakle, taj broj studenata (69) odnosi se na Osnovne strukovne studije sporta (52 mesta sportski treneri) i Osnovne strukovne studije rekreacije (17 mesta organizatori sportske rekreacije). Bez ovog dodatka javnost je dobila pogrešnu informaciju, odnosno može se pogrešno zaključiti da Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja nije popunio sva mesta na Osnovnim akademskim studijama, što nije istina.

Sva mesta na Osnovnim akademskim studijama su popunjena, izuzev dva mesta za kandidate koji su završili srednju školu u inostranstvu ili koji su stipendisti u okviru programa „Svet u Srbiji“ i koja se sistemski ostavljaju za drugi upisni rok u septembru.

Ovo se može proveriti na sajtu Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja.

Autor je dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja